Toelating Muzikant uitvoerend

Voor de artiestenopleidingen geldt een numerus fixus. Dat betekent dat de opleiding Artiest Muziek Uitvoerend een beperkt aantal opleidingsplaatsen heeft. In het studiejaar 2022-2023 kunnen er 32 studenten aan de opleiding beginnen, evenredig verdeeld over verschillende hoofdvakken (zang, gitaar, bas, drums, keys).

Om toegelaten te worden tot de opleiding Muzikant Uitvoerend moet je daarom, naast de wettelijke toelatingseisen, aan een aantal aanvullende eisen voldoen. Dit zijn het technische en fysieke vermogen om een kunstuiting te kunnen uitvoeren en een creatieve en artistieke aanleg. Tijdens een auditie zal getoetst worden of je aan alle eisen voldoet en toelaatbaar bent voor de opleiding. De wettelijke en aanvullende toelatingseisen worden hieronder toegelicht.

Toelatingseisen

Wettelijk toelatingseisen:

 • een vmbo-diploma (theoretische-, gemengde-, kaderberoepsgerichte leerweg of mavo)
 • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of van 3 naar 4 vwo.
 • mbo diploma (niveau 2, 3 of 4)
 • een ander diploma of bewijsstuk dat erkenning heeft op basis van een ministeriële regeling

Aanvullende toelatingseisen:

Voor alle hoofdvakken geldt:

 • Je bent een muziekliefhebber die open staat voor uiteenlopende stijlen
 • Je hebt vormbesef en muzikaal geheugen
 • Je kan een vorm van een popsong spelen en onthouden
 • Je draagt muzikale oplossingen aan en je kan improviseren daar waar nodig
 • Je kan tips en verbeteringen aanbrengen bij het repeteren van een nummer

Instrument-specifieke criteria:

Drums:
 • Basisvaardigheden in ritmes en fills
 • Je beheerst achtsten, zestienden en triolen feel
 • Je speeltechniek is in dienst van je sound, timing en tempovastheid
 • Je kan in blokken van 4 en 8 maten spelen
Keys:
 • Kennis en kunnen spelen van mineur en majeur akkoorden
 • Begeleiding in achtsten, zestienden en triolen
 • Je speeltechniek is in dienst van je begeleiding en melodieën
Gitaar:
 • Kennis en kunnen spelen van basis en barre mineur en majeur akkoorden
 • Begeleiding in achtsten, zestienden en triolen
 • Je speeltechniek is in dienst van je begeleiding en melodieën
Basgitaar:
 • Begeleiding in achtsten, zestienden en triolen
 • Je speeltechniek is in dienst van je begeleiding en melodieën
Zang:
 • Je zingt zuiver en hebt een goede uitspraak en tekstbeleving
 • Je kunt een eenvoudige serie tonen nazingen
 • Je kan de kleur van je stem aanpassen aan de interpretatie van het nummer
 • Je kunt een eenvoudige 2e stem zingen

Hoe kan ik me voor de opleiding inschrijven?

Je meldt je aan

Je meldt je zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór 1 april aan via centraal aanmelden. Binnen 2 weken na aanmelding ontvang je van ons een uitnodiging voor de auditie en een opdracht ter voorbereiding.

Je geeft je hoofdvak aan ons door

Geef na ontvangst van de uitnodiging zo spoedig mogelijk aan ons door voor welk hoofdvak (zang, drums, bas, gitaar, keys) je auditie wilt doen.

Je doet auditie

De audities vinden plaats op

 • 21 februari
 • 4 april
 • 6 juni

De auditie-dag bestaat uit 3 onderdelen

 • Bandgedeelte: je studeert tijdens het bandgedeelte een nummer in waar een leadsheet, tekst en audiofile van aanwezig is.
 • Hoofdvak: je studeert zelfstandig de opdracht in die je voorafgaand aan de auditie hebt ontvangen en voert dit tijdens de auditie uit.
 • Motivatiebrief: in deze brief geef je aan dat je je verdiept hebt in de opleiding en blijkt je drive om voor deze opleiding te kiezen

Binnen 10 werkdagen na de auditie hoor je van ons of je aan de toelatingseisen voldoet en in aanmerking komt voor loting.

Er wordt geloot

Deze opleiding heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Wanneer er teveel gelijk geschikte kandidaten zijn voor de opleiding wordt er geloot. Je doet aan de loting mee als je je uiterlijk 1 mei hebt aangemeld en voldoet aan de gestelde eisen. Binnen 10 werkdagen ná de auditie van 31 mei hoor je van ons of wij jou hebben kunnen inschrijven.

Als je uitgeloot bent, plaatsen wij jou op een wachtlijst. Als een ingelote kandidaat afziet van inschrijving, kun je alsnog geplaatst worden.

Wij schrijven jou in

Na een positieve selectie en de loting gaan wij over tot inschrijving. We sturen je een onderwijsovereenkomst op. Zodra je de onderwijsovereenkomst getekend opstuurt ben je officieel ingeschreven op het Friesland College.