Toelating Acteur

Voor de artiestenopleidingen geldt een numerus fixus. Dat betekent dat de opleiding Acteur een beperkt aantal opleidingsplaatsen heeft. In het studiejaar 2022-2023 kunnen er 30 studenten aan de opleiding beginnen.

Om toegelaten te worden tot de opleiding Acteur moet je daarom, naast de wettelijke toelatingseisen, aan een aantal aanvullende eisen voldoen. Dit zijn het technische en fysieke vermogen om een kunstuiting te kunnen uitvoeren en een creatieve en artistieke aanleg. Tijdens een auditie zal getoetst worden of je aan alle eisen voldoet en toelaatbaar bent voor de opleiding. De wettelijke en aanvullende toelatingseisen worden hieronder toegelicht.

Toelatingseisen

Wettelijk toelatingseisen:

 • een vmbo-diploma (theoretische-, gemengde-, kaderberoepsgerichte leerweg of mavo)
 • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of van 3 naar 4 vwo.
 • mbo diploma (niveau 2, 3 of 4)
 • een ander diploma of bewijsstuk dat erkenning heeft op basis van een ministeriële regeling

Aanvullende toelatingseisen:

 • Je kunnen transformeren in de rol
 • Je moet je tekst kunnen onthouden
 • Je moet de tekst op verschillende manieren kunnen brengen
 • Je begrijpt aanwijzingen en kunt deze toepassen
 • Je bent fysiek in goede conditie
 • Je bent een harde werker
 • Je kunt goed samenwerken
 • Je begrijpt aanwijzingen en kunt deze toepassen

Hoe kan ik me voor de opleiding inschrijven?

Je meldt je aan

Je meldt je zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór 1 april aan via centraal aanmelden. Binnen 2 weken na aanmelding ontvang je van ons een uitnodiging voor de auditie en een opdracht ter voorbereiding.

Je levert een video-opdracht aan

Je maakt thuis een solo van 3-5 minuten en filmt deze. De inhoud voor de solo is vrij. Wees creatief. Je krijgt 3-5 minuten om jezelf te laten zien. De link hiervan stuur je uiterlijk een week voor de individuele auditie aan ons op.

Je doet auditie

Je doet een individuele auditie

Op basis van het inleveren van de video opdracht nodigen we je uit voor de auditie. Hiervoor bereid je een van de monologen voor die je van ons hebt ontvangen en neemt een motivatiebrief mee. Na de individuele auditie wordt besloten of je deel mag nemen aan de groepsauditie.

Je doet mee aan een groepsauditie

Tijdens de groepsauditie werk je in een groep met onze docenten aan allerlei spelopdrachten. Tot slot wordt er met minstens één van onze docenten een individueel motivatiegesprek gehouden om de wederzijdse verwachtingen af te stemmen. Als dit alles er op zit, gaat het theaterteam met elkaar in overleg en wordt er een advies geformuleerd.

De audities vinden plaats op:

 • Auditie februari 
  Maandag 6 of dinsdag 7 februari – individuele ronde 
  Vrijdag 10 februari – groepsronde

 • Auditie april 
  Dinsdag 11 april – individuele ronde 
  Woensdag 12 april – groepsronde

 • Auditie juni 
  Donderdag 1 juni – individuele ronde 
  Vrijdag 2 juni – groepsronde

Binnen 10 werkdagen na de auditie hoor je van ons of je aan de toelatingseisen voldoet en in aanmerking komt voor loting.

Er wordt geloot

Deze opleiding heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Wanneer er teveel gelijk geschikte kandidaten zijn voor de opleiding wordt er geloot. Je doet aan de loting mee als je je uiterlijk 1 mei hebt aangemeld en als is gebleken dat jij voldoet aan de gestelde eisen. Binnen 10 werkdagen ná de auditie van 31 mei hoor je van ons of wij jou hebben kunnen inschrijven.

Als je uitgeloot bent, plaatsen wij jou op een wachtlijst. Als een ingelote kandidaat afziet van inschrijving, kun je alsnog geplaatst worden.

Wij schrijven jou in

Na een positieve selectie en de loting gaan wij over tot inschrijving. We sturen je een onderwijsovereenkomst op. Zodra je de onderwijsovereenkomst getekend opstuurt ben je officieel ingeschreven op het Friesland College.