Studiefinanciering

Ben je nog geen 18?*

Je ouders behouden het recht op kinderbijslag. Zij kunnen tevens een tegemoetkoming aanvragen in de schoolkosten. Je ouders kunnen deze tegemoetkoming aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Kijk op de website van DUO voor meer informatie: www.duo.nl

Deze tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen van je ouder(s). Formulieren hiervoor kun je krijgen bij het FC-Adviescentrum.

Ben je al 18 en volg je een beroepsopleiding op niveau 1 of 2?


De studiefinanciering is een gift die bestaat uit:

  • een basisbeurs
    Deze is voor iedereen hetzelfde en niet afhankelijk van het inkomen van de ouders.
  • eventueel een aanvullende beurs
    Deze is wel afhankelijk van het ouderlijk inkomen.
  • de Studenten OV-chipkaart voor openbaar vervoer van huis naar school en terug.

De hierboven genoemde bijdragen hoeven niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan er een lening aangevraagd worden tegen een voordeligere rente. Deze moet na je studietijd altijd terugbetalen.

Ben je al 18* en ga je een beroepsopleiding volgen op niveau 3 of 4?

Had je al vóór 1 augustus 2005 op enig moment studiefinanciering? Dan krijg je de studiefinanciering en de OV-jaarkaart nog steeds gewoon als gift.

Krijg je voor het eerst studiefinanciering sinds augustus 2005? Dan krijg je deze financiering in de vorm van een prestatiebeurs. Een prestatiebeurs bestaat uit:

  • een basisbeurs
  • een aanvullende beurs, afhankelijk van het ouderlijk inkomen
  • de OV-studentenkaart

De prestatiebeurs krijg je eerst uitbetaald in de vorm van een lening. Als je binnen tien jaar een diploma behaalt van de opleiding op niveau 3 of 4, dan wordt de beurs omgezet in een gift. Je kunt ook een aanvullende lening aanvragen. Deze lening moet je na je studie in ieder geval terug betalen.

Nieuwe regeling: Lening voor lesgeld of collegegeld

Vanaf studiejaar 2017-2018 kan iedereen tot 55 jaar geld lenen om lesgeld of collegegeld te betalen. Met ingang van studiejaar 2017-2018 bestaat hiervoor het levenlanglerenkrediet. Zo wordt het makkelijker voor mensen om zich op latere leeftijd te blijven ontwikkelen. Één van de voorwaarden is dat er geen recht meer is op studiefinanciering.

Meer informatie over het levenlanglerenkrediet staat te lezen op DUO Particulier.

* Peildatum per kwartaal: 1 januari, 1 april, 1 juni en 1 oktober.

Meer informatie
Meer informatie kun je opvragen bij: