Friesland College Friesland College Friesland College

Opleidingskosten

In een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en op het vavo krijg je als student te maken met verschillende kosten. Het Friesland College zet alles voor je op een rijtje.

Richtlijnen ministerie
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft strakke richtlijnen voor opleidingskosten in het mbo. Het Friesland College volgt deze regels.
Om onderwijs te geven, ontvangt het Friesland College financiële middelen van het ministerie van onderwijs. Het ministerie vergoedt echter niet alle kosten. Dit betekent dat we studenten ook aanvullende kosten in rekening moeten brengen.

Lesgeld bol entree niveau 2 t/m 4 en VAVO voltijd voor 18 jaar en ouder
Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, moet je voor het volgen van een bol-opleiding lesgeld betalen aan het  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als je nog geen 18 jaar bent hoef je geen lesgeld te betalen

 • voor 2020-2021 is het lesgeld vastgesteld op € 1202,00 (bol, entree en niveau 2 t/m 4 en VAVO voltijd)
 • voor 2021-2022 is het lesgeld vastgesteld op € 608,00 (bol, entree en niveau 2 t/m 4 en VAVO voltijd)

Cursusgeld bbl voor 18 jaar en ouder
Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, moet je voor het volgen van bbl-opleidingen cursusgeld betalen aan het Friesland College. Ben je nog geen 18, dan hoef je geen cursusgeld te betalen.

 • Voor 2020-2021 is het cursusgeld vastgesteld op
  - € 250,00 voor bbl, entree en niveau 2
  - € 606,00 voor bbl, niveau 3/4
 • Voor 2021-2022 is het cursusgeld vastgesteld op
  - € 253,00 voor bbl, entree en niveau 2
  - € 612,00 voor bbl, niveau 3/4

Soms kom je in aanmerking voor Tegemoetkoming in de studiekosten of Studiefinanciering (WSF 18 +). Kijk voor meer info op www.duo.nl of bel naar de DUO-infolijn: 050 - 599 77 55.

DUO: Meer informatie over tegemoetkoming bij een volledig lespakket
DUO: Meer informatie over tegemoetkoming voor deeltijd 

Meer info over studiefinanciering >>

Info over het Levenlanglerenkrediet voor volwassenen >>

Vergoeding leermiddelen onder de 18 jaar
Er is een regeling voor vergoeding van verplichte leermiddelen, zoals boeken, beroepskleding en gereedschap.

Meer informatie over de voorwaarden en de procedure.

Mbo-studentenfonds
Het Mbo-studentenfonds is voor (financiële) steun voor alle studenten van het Friesland College, ook meerderjarige studenten. Op dit fonds kan je een beroep doen als je meerderjarig bent voor steun bij de aanschaf van leermiddelen, als je lid bent van een studentenvereniging of als je vertraging hebt in jouw studie wegens een bijzondere omstandigheid en geen recht meer hebt op studiefinanciering.

Meer informatie over de aanvraag en de procedure.