Het mbo | Friesland College

Een opleiding in het mbo bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en keuzedelen.

Basisdeel
Hierin zitten algemene beroepsonderdelen die voor meerdere vergelijkbare opleidingen gelden. Ook bevat het basisdeel de vakken Nederlands, rekenen, Loopbaan & Burgerschap en soms een moderne vreemde taal als Engels.

Profieldeel
Het profieldeel bevat specifieke onderdelen die met name gelden voor het toekomstige beroep  waarvoor jij wordt opgeleid.

Keuzedelen
Daarnaast krijg je tijdens je opleiding te maken met één of meer keuzedelen. Hierin kun je zelf uit een breed aanbod bepalen wat je wilt leren. Je kunt bijvoorbeeld dieper ingaan op een onderwerp in je opleiding, je voorbereiden op een vervolgstudie of zelfs kiezen voor een keuzedeel in een heel andere richting. 

Elke opleiding heeft eigen keuzedelen. Bij het Friesland College bieden we hiernaast brede keuzedelen die voor iedereen toegankelijk zijn, welke opleiding je ook volgt.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Duurzaamheid
  • Leidinggeven
  • Oriëntatie op ondernemerschap
  • Inspelen op innovaties
  • Voorbereiding op hbo.

Tijdens de voorlichting en de intake krijg je informatie over de keuzedelen die in jouw opleiding mogelijk zijn.

Meer informatie over:

  • niveau's in het mbo
  • leerwegen: bol of bbl