Nederlands taalonderwijs voor volwassenen: NT1 vs NT2

Goed kunnen lezen, spreken en schrijven is belangrijk voor iedereen. Friesland College biedt dan ook taalonderwijs aan voor alle volwassenen. Omdat iedereen anders is en andere leerbehoeftes en een andere leerdoelen heeft, stemt Friesland College het taalonderwijs af op de leerwensen van de deelnemer. Voor Nederlanders die de basisvaardigheden van de Nederlandse taal willen leren is er NT1 en voor iedereen die anderstalig is NT2.

Wat is NT1?

NT1 staat voor Nederlands als eerste taal en het niveau taalonderwijs is gericht op iedereen met Nederlands als moedertaal.

Ongeveer 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder zijn laaggeletterd en beschikken niet over voldoende taal- (reken- en digitale) vaardigheden om te kunnen functioneren in de maatschappij. Zij lopen dagelijks tegen problemen aan op de arbeidsmarkt, in de gezondheidszorg en het mee kunnen doen in de maatschappij. De taalcursus NT1 geeft ze kansen die ze wellicht nooit hebben gehad.

Wat leer je bij Nederlands NT1?

In de cursus NT1 is er aandacht voor: grammatica, spelling en studerend lezen, examentraining op basis van situaties uit de praktijk. Er wordt toegewerkt naar het Staatsexamen NT1 dat uit vier verplichte onderdelen bestaat, schrijven, lezen, spreken en luisteren. Wanneer iemand slaagt voor alle onderdelen krijgt hij het diploma Staatsexamen NT1 op het Instroom niveau, 1F niveau of 2F niveau.

Mensen met niveau 1F kunnen dan bijvoorbeeld zelf eenvoudige formulieren invullen, een e-mail schrijven en eenvoudige bijsluiters en handleidingen begrijpen. Niveau 2F gaat weer een stap verder.

Bij Friesland College krijgen de NT1 taalcursisten les van ervaren docenten op basis van situaties uit de praktijk. De taalcursus NT1 is een maatwerkcursus met examentraining.

Meer informatie over Nederlands NT1

Wat is NT2?

NT2 staat voor Nederlands als tweede taal en is daarmee gericht op Nederlands taalonderwijs voor anderstaligen in Nederland.

Alleen al in 2021 immigreerden 133.210 Europeanen naar Nederland. Om het eenvoudiger te maken om in de Nederlandse samenleving mee te kunnen doen en aan de arbeidsmarkt te kunnen deelnemen, is het van belang om goed Nederlands te kunnen spreken, luisteren, lezen en schrijven.

Bij Friesland College krijgen de NT2 taalcursisten les van ervaren docenten op basis van situaties uit de praktijk. De taalcursus NT2 is een maatwerkcursus met examentraining.

Meer informatie over Nederlands NT2

Verschil tussen NT1 en NT2

NT1- en NT2- taalonderwijs richt zich op het aanleren van Nederlandse taalvaardigheid. Het doel is bij beide gelijk; dat de cursist zich beter kan redden in de Nederlandse maatschappij en op de arbeidsmarkt.

NT1 is er voor personen met Nederlands als moedertaal en NT2 voor de groep die Nederlands niet als moedertaal heeft. De taalcursussen worden met maatwerk aan deze twee verschillende behoeftes aangepast.

Klik hieronder op de cursus van jou keuze voor meer informatie en aanmelden.