Excellentieprogramma | Friesland College

Net dat beetje meer

Goede mbo’ers kunnen soms meer uitdaging gebruiken. Het Friesland College biedt hen die uitdaging in het zogeheten ‘Excellentieprogramma’. Augustus 2015 ging het van start, voor de loop van vier jaren financieel ondersteund door het ministerie van Onderwijs.

Studenten die meer willen, meer kunnen en extra uitdaging zoeken binnen hun mbo-studie zijn goed bediend met het Excellentieprogramma. Ze leren andere werelden ontdekken en komen op plaatsen waar ze anders niet of nooit zouden komen. Ze leren als het ware om zich heen te kijken buiten hun eigen vakgebied. Ook werken ze aan hun eigen netwerk en krijgen ze inzicht in hun kracht, talent.

Samen
Bovendien ontwikkelen de studenten ondernemerschap en leren ze presenteren en ontdekken dat je samen sterk staat. Immers: de deelnemers - afkomstig van zo’n beetje alle opleidingen en niveaus - gaan met zijn allen dezelfde uitdagingen aan en trekken daarin samen op. Last-but-not-least: studenten kunnen zelf onderwerpen aandragen voor verdiepende training en scholing.

Er is in het Excellentieprogramma nauwe samenwerking met innovatieve, strategische partners. Onder meer via de Wiegelgroep, het samenwerkingsverband dat de school is aangegaan met een vijftiental (middel-)grote bedrijven in Friesland (zie ook het interview met Anne Jan Zwart van EcoStyle op pag. 14-19). Hoog op de agenda van de Wiegelgroep staat onder meer de aansluiting van het mbo-onderwijs op de arbeidsmarkt.

Het aanbod
Inmiddels heeft een zestal Excellentieprogramma’s vaste vorm hebben gekregen. Dit zijn:

Masterclass CIOS. Een samenwerking met het Centrum Topsport en Onderwijs (CTO) Heerenveen. Studenten bekwamen zich bij topcoaches en andere topsportspecialisten in coaching.

Ambassadeurs. In dit project brengt het Friesland College ambitieuze studenten samen om zelf te zoeken naar nieuwe manieren om andere jongeren te bereiken. Zo ontstaat een forum, dat ook door bedrijven en instellingen snel is in te zetten als klankbord en – waar leerzaam– ook in projecten (kijk op www.frieslandcollege.nl/ambassadeurs).

Overdrive. Een netwerk waarin een tiental studenten van Friesland College-onderdeel D’Drive gekoppeld wordt aan professionele toppers in hun vakgebied. Dat gebeurt niet alleen binnen, maar ook buiten de landsgrenzen.

Healthcare. In samenwerking met ZuidOostZorg en Philips Drachten werken studenten van verschillende opleidingsrichtingen samen aan het ontwikkelen van producten die ouderen in staat stellen hun eigen leven te leiden. Meer hierover op de volgende pagina’s.

‘Laat jezelf zien’ is een programma van de opleiding Facilitair Dienstverlener, niveau 2. Het bestaat uit een stage op Malta, aangevuld met een uitgebreide reeks workshops in het vakgebied.

Vakwedstrijden. Het Friesland College organiseert onder andere samen met Skills Netherlands regionale en (inter)nationale vakwedstrijden voor talentvolle mbo’ers (zie www.skillsheroes.nl). Meer dan twintig van onze studenten - van patissier tot interieuradviseur, van applicatieontwikkelaar tot gastheer - hebben zich inmiddels geplaatst voor de regionale voorrondes.