Friesland College Friesland College Friesland College

Toelatingsrecht

Het toelatingsbeleid binnen het Fries MBO heeft als doel om samen met iedere student te kijken welke opleiding het best past bij de ambities, mogelijkheden en competenties. In verband met de wetswijziging op het toelatingsrecht zijn er enkele wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit betekent voor studenten die het komend studiejaar met een opleiding willen starten bij Friesland College, ROC Friese Poort of Nordwin College, het volgende.

Toelatingsrecht
Vanaf de instroom in studiejaar 2018-2019 geldt dat studenten recht hebben op toelating tot de opleiding van hun eerste keuze als de student:

1.     zich 1 april heeft aangemeld voor een opleiding

2.     voldoet aan de toelatingseisen zoals de juiste vooropleiding. Een aantal opleidingen kent aanvullende toelatingseisen. Deze eisen zijn te vinden op de website bij de betreffende opleiding;

3.     deelneemt aan de verplichte intakeactiviteiten.

Wanneer de student zich na 1 april aanmeldt, dan vervalt het toelatingsrecht.

Numerus fixus
Het kan voorkomen dat de student die zich aanmeldt voor 1 april niet in de gewenste opleiding geplaatst kan worden, omdat er een gelimiteerd aantal opleidingsplaatsen is als gevolg van een beperkte capaciteit of een gering arbeidsmarktperspectief. Bij deze opleidingen met een numerus fixus wordt plaatsing bepaald door middel van loting. De loting vindt plaats in de eerste week na 1 april. De uitslag wordt daarna zo spoedig mogelijk gecommuniceerd aan de student. Studenten die zijn uitgeloot, behouden hun toelatingsrecht bij de 2e aanmelding bij een andere opleiding.

NB. Bij de VeVa-opleidingen en de opleiding aankomend medewerker grondoptreden in de vestiging Emmeloord van ROC Friese Poort gaat de plaatsing op volgorde van aanmelding en niet door middel van loting. Daarmee hanteren zij de werkwijze van het MBO bij hen in de regio.

De opleidingen waarvoor een numerus fixus geldt, zijn:

Nordwin College

25440               Paraveterinair

MBO Life Sciences

25045               Biologisch Medisch analist

25046               Chemisch Fysisch analist

23030               Analist

25044               Allround laborant

Friesland College

25497               Muzikant/Sounddesign

25351               Leidinggevende Leisure & Hospitality

25211               Medewerker Productpresentatie niveau 2

25192               Medewerker ICT niveau 2

ROC Friese Poort

25192               Medewerker ICT niveau 2

23185               Sociaal werk

25409               Handhaver Toezicht en Veiligheid

25416               Aankomend medewerker grondoptreden niveau 2

25418               Aankomend medewerker grondoptreden niveau 3

23161               Particuliere beveiliging (geldt niet voor vestiging Emmeloord)

25400               Haarverzorging niveau 2 (geldt niet voor vestiging Emmeloord)

23178               Apothekersassistent

23186               Tandartsassistent

25198               Medewerker DTP

25214               Medewerker Sign

25201GA          Mediavormgever Game Artist

25188               Game developer

25485B             Onderwijsassistent muziek

25202               Medewerker Podium- en evenemententechniek

25203               Podium- en evenemententechnicus

25204               Podium- en evenemententechnicus Geluid

25205               Podium- en evenemententechnicus Licht

25201               Mediavormgever Art & Design

25194               Av-specialist

23189               Brede niveau 2 opleiding (crebonummer is voorlopig)

                         Alle VeVa-opleidingen

Studiekeuzeadvies
Mocht de student na deelname aan de intakeactiviteiten twijfelen of de opleiding de juiste is, dan heeft hij/zij het recht om (schriftelijk) een studiekeuzeadviesgesprek aan te vragen. Het studiekeuzeadvies kan de student helpen bij het maken van een goede keuze. Een negatief studiekeuzeadvies kan de student naast zich neerleggen en met de opleiding van keuze beginnen, mits hij/zij aan de wettelijke toelatingseisen voldoet en heeft deelgenomen aan de intakeactiviteiten.

Nog goed om te weten

Verplichte intakeactiviteiten
Naast het intakegesprek hebben veel opleidingen nog andere verplichte intakeactiviteiten. Deze staan vermeld op de website van de betreffende opleiding.

Bindend studieadvies
In het eerste schooljaar krijgen studenten een bindend studieadvies. Een negatief bindend studieadvies betekent dat de student de opleiding niet kan voortzetten. Een negatief bindend studieadvies is gebaseerd op meerdere factoren, die vooraf bij de studenten bekend zijn. Zo’n advies komt dus nooit als verrassing. De mbo-instelling begeleidt de student naar een andere opleiding of leerweg.

Eventuele vragen kunt u mailen naar secretariaatssc@fcroc.nl.