Friesland College Friesland College Friesland College

Relatiebeheerders

Het Friesland College heeft voor alle richtingen vaste contactpersonen. Deze personen zijn tevens de relatiebeheerders voor het voortgezet onderwijs in Friesland.

Simon Kuipers, s.kuipers@fcroc.nl
School voor Commercie & Dienstverlening

Bert van den Berg, B.vandenBerg@fcroc.nl
School voor Zorg, Service & Welzijn  

Corlienke de Jong, c.de.jong@fcroc.nl
School voor Techniek & Technologie

Jessica Bergsma, j.bergsma@fcroc.nl
D'Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk

Floris Jacobs, f.jacobs@fcroc.nl
CIOS, school voor Sport & Bewegen

Diana van der Meulen, d.van.der.meulen@fcroc.nl
• FC-XL
• FC-Support (zorgstructuur)  

Renze Petersohn, r.j.petersohn@fcroc.nl
Entreeopleidingen