Relatiebeheerders

Het Friesland College heeft vaste relatiebeheerders voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn de relatiebeheerders verbonden aan één van de scholen binnen het Friesland College en deskundig op dat gebied.

Contactpersoon voor regio Noord-West
Bettina Weiss, 088 060 2381 / 06-36 29 95 07, b.weiss@fcroc.nl
Verbonden aan de School voor Techniek & Technologie

Jessica Bergsma, 06-42 24 58 50, j.bergsma@fcroc.nl
Hanneke Trul, 06-41 41 74 84 , h.trul@fcroc.nl (Afwezig tot 1 maart 2023. Jessica Bergsma vervangt Hanneke Trul zolang.)
Verbonden aan de D'Drive, School voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk

Contactpersoon voor de regio Noord-Oost
Anna Visser, 088 060 2536, a.m.visser@fcroc.nl (Anna Visser vervangt Janneke Venema tijdelijk)
Janneke Venema, j.venema@fcroc.nl (tijdelijk afwezig)
Verbonden aan de School voor Zorg, Service & Welzijn

Contactpersonen voor de regio Zuid-West
Fiona de Jong, 088 060 3472 , f.jong@fcroc.nl
Sietske Kamminga, 088 060 2144, s.kamminga@fcroc.nl
Verbonden aan de School voor Commercie & Dienstverlening

Contactpersoon voor de regio Zuid-Oost
Floris Jacobs, 06-25 09 01 26, f.jacobs@fcroc.nl
Verbonden aan CIOS, School voor Sport en Bewegen

FC-Extra
Jeanet de Vries (Vavo), 088 060 2223,j.de.vries@fcroc.nl

Entreeopleidingen
Renze Petersohn, 06-14 97 59 89, r.j.petersohn@fcroc.nl

Zorgcoördinatoren
Leeuwarden
Annemarie de Groot
088 060 2551, a.de.groot@fcroc.nl

Heerenveen
Caro Lourens-Oterdoom
088 060 35 62, k.lourens-oterdoom@fcroc.nl

Strategische allianties vo – mbo - hbo
Annet Linnebank, 06-24 62 33 78, a.linnebank@fcroc.nl