Friesland College Friesland College Friesland College

Relatiebeheerders

Het Friesland College heeft voor de regio’s binnen Friesland vaste contactpersonen voor het voortgezet onderwijs in Friesland. Deze personen zijn verbonden aan één van de scholen binnen het Friesland College en deskundig op dat gebied.

Contactpersoon voor regio Noord-West
Harlingen, Franeker, Sint Annaparochie, Terschelling, Vlieland
Bettina Weiss, 088 060 2381 / 06 3629 9507, b.weiss@fcroc.nl
Amieke de Rapper, 06 2041 0048, a.de.rapper@fcroc.nl
Verbonden aan de School voor Techniek & Technologie

Contactpersoon voor Leeuwarden
Jessica Bergsma, 06 422 458 50, j.bergsma@fcroc.nl (OSG Piter Jelles)
Hanneke Trul, 06 4141 7484, h.trul@fcroc.nl (CSG Comenius, Gomarus College)
Verbonden aan de D'Drive, School voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk

Contactpersoon voor de regio Noord-Oost
Ameland, Schiermonnikoog, Dokkum, Kollum, Buitenpost, Burgum
Janneke Venema, j.venema@fcroc.nl
Verbonden aan de School voor Zorg, Service & Welzijn

Contactpersonen voor de regio Zuid-West
Joure, Balk, Sneek, Koudum, Bolsward
Fiona de Jong, 088 060 3472, f.jong@fcroc.nl
Sietske Kamminga, 088 060 2144, s.kamminga@fcroc.nl
Verbonden aan de School voor Commercie & Dienstverlening

Contactpersoon voor de regio Zuid
Heerenveen, Gorredijk, Steenwijk, Wolvega, Emmeloord, Lemmer
Yolanda Kuiper, 088 060 2316, y.kuiper@fcroc.nl
Verbonden aan Studenten Services

Contactpersoon voor de regio Zuid-Oost
Drachten Waskemeer, Burgum, Beetsterzwaag, Surhuisterveen
Floris Jacobs, 06 250 901 26, f.jacobs@fcroc.nl
Verbonden aan CIOS, School voor Sport en Bewegen

FC-Extra
Jeanet de Vries (Vavo), 088 060 2223,j.de.vries@fcroc.nl
Kasper van Dijk (schakeltrajecten), 06 4648 4716, k.vandijk@fcroc.nl

Entreeopleidingen
Renze Petersohn, 06 149 759 89, r.j.petersohn@fcroc.nl

Zorgcoördinatoren
Leeuwarden
Annemarie de Groot
088 060 2551, a.de.groot@fcroc.nl

Heerenveen
Caro Lourens-Oterdoom
088 060 35 62, k.lourens-oterdoom@fcroc.nl

Strategische allianties vo – mbo - hbo
Annet Linnebank, 06 246 233 78, a.linnebank@fcroc.nl