Sneller en warm ‘welkom’ voor nieuwe studenten

Alle mbo-scholen in Nederland gaan samenwerken in centrale aanmelding voor nieuwe studenten. In het Friesland College leidt dit al vanaf 1 februari 2021 tot een andere opzet van aanmelding en inschrijving. Inzet: een vlot ‘welkom’ zonder onnodige drempels én warm contact vanaf de aanmelding.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit? In stappen:

  • Na aanmelding voor een opleiding van het Friesland College krijgt een student in de mail een bericht, met het verzoek deze aanmelding via een link te bevestigen.
  • Het Friesland College gaat na of de student toelaatbaar is, met name als het gaat om de vooropleiding. Na invoering van het centraal aanmelden gebeurt dat automatisch.
  • Binnen een maand krijgt de student een uitnodiging voor een welkomstbijeenkomst van de FC-school.
  • Hierna volgt een introductieprogramma.

Iedereen is welkom
Sinds de invoering van het toelatingsrecht in het mbo, in 2017, heeft iedereen die zich voor 1 april aanmeldt en voldoet aan de vastgestelde eisen - vooral diploma’s - recht op toelating tot deze opleiding. Dat betekent: geen drempels en geen selectie, behalve bij opleidingen met een numerus fixus. In het toelatingsbeleid van het FC is bovendien vastgelegd dat studenten die zich na 1 april aanmelden datzelfde recht hebben. Dit jaar is de landelijke termijn nog verlengd naar 1 mei.

Iedereen die voldoet aan de criteria, is welkom. Dat is de inzet van deze wet. Een school kan geen drempels opwerpen en bijvoorbeeld vooraf toetsen of een student geschikt is. Op enkele opleidingen na, die specifiek zijn beschreven, is de keus aan de student. Dat is wel zo helder. Dit betekent dat het Friesland College het verplichte intakegesprek voor inschrijving laat vervallen.  Een aanmelding is de start van een warm welkom.   

Vlotter contact
Belangrijk is dat een student zich snel welkom voelt en dat we als Friesland College zo vlot mogelijk contact zoeken en onderhouden. Zo nemen we iedereen serieus en kunnen in beeld brengen wat een student nodig heeft voor een goede start.  

Dát is de inzet van het nieuwe aanmelden, dat we hanteren vanaf 1 februari 2021. Dit betekent dat vanaf deze datum binnen maximaal twee weken na bevestiging van de aanmelding ook inschrijving volgt, als een student voldoet aan de landelijk vastgestelde eisen. In die periode krijgt de student een mail, met de vraag of hij of zij een individueel gesprek wil aanvragen over bijvoorbeeld studiekeuze of extra begeleiding. Ook kan een student zelf aangeven toch een gesprek te willen, bijvoorbeeld over de inhoud van de opleiding of de studiekeuze.

Welkomstbijeenkomst
Na inschrijving kan een student binnen een maand rekenen op een ‘warm welkom’ in de vorm van een bijeenkomst op de eigen school, met anderen die recent zijn ingeschreven. In deze welkomstbijeenkomst maakt de student kennis met het Friesland College, staat het loopbaandossier centraal en kunnen studenten vragen stellen over hun opleiding.

Onderwerp van gesprek kan immers niet zijn of een student wel geschikt is voor een opleiding en toegelaten kan worden. Wel krijgt iedere student de uitnodiging om een individueel gesprek aan te vragen. Als hij nog twijfelt over de studiekeuze, of als hij extra begeleiding nodig heeft. Ook is er bijvoorbeeld alle ruimte voor een gesprek over een maatwerkprogramma voor topsporters of als een student niet zeker weet of hij een laptop en andere leermiddelen kan financieren.

Onze oproep aan u, als decaan, is om studenten vooral te motiveren om een individueel gesprek aan te vragen als hier aanleiding voor is.

Communicatie
Een potentiële student moet vanaf de aanmelding kunnen rekenen op heldere communicatie over het proces. Zo voorkomen we dat hij of zij lange tijd niets hoort of moet wachten op een gesprek en alle onzekerheid die zoiets tot gevolg kan hebben. Dat begint al vanaf het moment dat een student zich officieel heeft aangemeld, nu nog bij het Friesland College en straks – na invoering van het systeem van landelijk aanmelden – met de boodschap:  ‘Het is gelukt!’

Dat contact houden we warm door onder meer een FC-introductieprogramma, met ook een startersbijeenkomst waarin aanstaande studenten van een klas al nader met elkaar kunnen kennismaken. Zo willen wij ervoor zorgen dat alle nieuwe studenten zo goed mogelijk kunnen starten bij het Friesland College.

Kijk hier voor meer informatie over toelating.