Decaan voortgezet onderwijs

Op deze pagina vindt u informatie voor de begeleiding van uw leerlingen naar het middelbaar beroepsonderwijs. 

Ons aanbod

Mbo tours (voorheen 'decanenmiddagen')

Regelmatig zetten we speciaal voor iedereen die op het voortgezet onderwijs betrokken is bij de doorstroom van leerlingen naar het mbo (decanen, docenten, coaches, etc). de deuren van één of meer van onze locaties open. We geven een rondleiding en er is volop gelegenheid om vragen te stellen. Klik hieronder voor meer info over de verschillende mbo tours, de data en hoe je je kunt aanmelden.

Info en aanmelden mbo tours