Friesland College Friesland College Friesland College

Pedagogisch werk & Onderwijs

Pedagogisch werk & Onderwijs

Wil jij aan de slag in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, op scholen of in het speciaal onderwijs? En daar bijvoorbeeld sportieve of culturele activiteiten organiseren, huiswerkbegeleiding geven of ondersteuning bieden in de klas? Met een mbo-diploma in de richting Pedagogisch werk & Onderwijs zijn dit onder andere de activiteiten waar jij mee te maken kunt krijgen. Een heel nieuw werkgebied is de 'brede school'. Brede scholen combineren onderwijs met naschoolse opvang, zorg, welzijn, sport of cultuur. Hierdoor krijgen kinderen meer kansen om zich te ontwikkelen. Volop mogelijkheden dus!

Praktijkroute
Kies je voor de opleiding Pedagogisch medewerker of Onderwijsassistent bij het Friesland College, dan heb jij ook de mogelijkheid om via deze praktijkroute je mbo-opleiding op één van onze locaties te volgen. Vanaf de eerste dag van je opleiding ben je te vinden op de werkvloer bij één van de deelnemende scholen en/of kinderopvanglocaties. Je wordt gekoppeld aan een medewerker van de organisatie. Je lessen volg je voor het grootste gedeelte ook op je werkplek.

Er zijn geen opleidingen gevonden die aan uw criteria voldoen

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Leerweg: bbl, bol Niveau 4 Duur: 3 jaar

Leuke, uitdagende en creatieve activiteiten inzetten bij de begeleiding van kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling. Veroorzaakt door bijvoorbeeld gedragsproblemen of een handicap. Dat is naast verzorgen en coördineren een van je belangrijkste taken als gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Ook ben je het aanspreekpunt voor ouders, collega’s en andere betrokkenen van kinderen met specifieke begeleidingsvragen.

Onderwijsassistent

Leerweg: bbl, bol Niveau 4 Duur: 3 jaar

Als onderwijsassistent ben je vraagbaak, hulp, ondersteuner en 'maatje' van leerlingen. Dat kan in het basis-, speciaal, voortgezet, middelbaar beroeps- en zelfs in het volwassenenonderwijs. Jij bent flexibel en weet leerlingen op de juiste manier te ondersteunen. Meedoen met de schoolmusical, met groepjes of individuele leerlingen werken... Lesgeven aan een hele klas, organiseren van een sportdag... Het maakt jou allemaal niet uit. Jij hoort immers bij het team en zo zien collega's en leerlingen jou ook.

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Leerweg: bbl, bol Niveau 3 Duur: 3 jaar

Een slaperig hoofdje tegen je schouder. Uitgestrekte armpjes van een kind dat blij is om jou weer te zien. Stoere verhalen na schooltijd.... Je komt het tegen in de kinderopvang. Knutselen, zingen, buiten spelen, sporten, koken. Het zijn allemaal activiteiten die jij met de kinderen onderneemt. Bij de kleintjes besteed je ook veel tijd aan verzorging. Jij zorgt ervoor dat de kinderen niks tekort komen.

Opleidingslocaties

Leeuwarden

Julianalaan 97
FC-Campus, gebouw Triangel, Julianalaan 97, Leeuwarden

Heerenveen

Abe Lenstra boulevard 29
Sportstad, Abe Lenstra boulevard 29, Heerenveen