Pedagogisch werk & Onderwijs

Pedagogisch werk & Onderwijs

Wil jij aan de slag in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, op scholen of in het speciaal onderwijs? En daar bijvoorbeeld sportieve of culturele activiteiten organiseren, huiswerkbegeleiding geven of ondersteuning bieden in de klas? Met een mbo-diploma in de richting Pedagogisch werk & Onderwijs zijn dit onder andere de activiteiten waar jij mee te maken kunt krijgen. Een heel nieuw werkgebied is de 'brede school'. Brede scholen combineren onderwijs met naschoolse opvang, zorg, welzijn, sport of cultuur. Hierdoor krijgen kinderen meer kansen om zich te ontwikkelen. Volop mogelijkheden dus!