CvB en bureau- en schooldirecteuren | Friesland College


College van Bestuur

Carlo Segers, voorzitter
Frank van Hout, lid
tel. 088 - 060 23 00
Secretaris: Bert van Staalduinen (tevens directeur bureau Bestuur)

Bureaus

Bureau Bestuur
Bert van Staalduinen, directeur (tevens secretaris College van Bestuur)
tel. 088 - 060 23 00

Bureau Marketing & Communicatie
Jan Dijksma, directeur
tel. 088 - 060 26 01

Studenten Service Centrum
Hilda Scholten en Peter van der Heijden, directeur
tel. 088 - 060 23 07

Bureau Onderwijs, Personeel en Innovatie
Rachel van Vugt en Bernice Andeweg
tel. 088 - 060 28 59 (secretaresse: Sonja Plantinga)

Bureau Bedrijfsvoering
Sjors Veltman, directeur
tel. 088 - 060 23 77

Schooldirecties

School voor Commercie & Dienstverlening
Pieterke Donkerbroek en Tom Valk, voorzitter
tel. 088 - 060 27 36

CIOS, school voor Sport & Bewegen
Anke Visser, voorzitter
tel. 088 - 060 34 01

D'Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk
Harmen Visser, Margriet van Zonneveld en Sicco Piekeboer, voorzitter
tel. 088 - 060 29 00

School voor Zorg, Service & Welzijn
Rudolf Winius en Ida van Marion, voorzitter a.i.
tel. 088 - 060 28 06

School voor Techniek & Technologie
Wietse Smit en Gerard Eilert, voorzitter
tel. 088 - 060 36 40

FC Extra, School voor Volwasseneneducatie
Wout van der Leest
tel. 088 - 060 22 24

MBO Life Sciences
Annet van den Broek, voorzitter a.i.
tel. 088 - 060 65 00

FC-XL, switch & search
Peter van der Heijden, directeur
tel. 088 - 060 27 02