Friesland College Friesland College Friesland College

Coronavirus

Stages

Hieronder vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over stage. Deze antwoorden passen we geregeld aan, om steeds aan te haken bij een veranderende situatie. Ga terug naar de vorige pagina om een andere categorie te kiezen.

Hierbij maken we onderscheid in:

BOL stage:

  • Stages gaan door, tenzij anders volgt uit landelijke richtlijnen of als het stagebedrijf de activiteiten zelf staakt en/of de student niet meer wil/kan begeleiden. 
  • Als school blijven we (op afstand) onze studenten begeleiden.  
  • Wanneer jij als student vindt dat het doorgaan met je stage risicovol is, heb je het recht om tijdelijk te stoppen. Wanneer je besluit je stage te onderbreken, moet je het stagebedrijf en ons schriftelijk informeren.
  • We willen je vragen om altijd afstemming te zoeken met je SLB’er of BPV’er.

BBL stage:

  • Stages gaan door, onder de voorwaarde dat het stagebedrijf dat toestaat en handelt conform de landelijke richtlijnen van de RIVM en GGD.
  • In BBL is vaak sprake van een arbeidsovereenkomst. Daarom is het wel of niet voorzetten van je stage in eerste instantie ter beoordeling van de werknemer (student) en het stagebedrijf. Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, eindigt doorgaans ook de praktijkovereenkomst. De verbintenis met school blijft dan wel bestaan. Er moet dan een vervangende leerwerkplek worden gevonden. 

Als je stage stopt als gevolg van het sluiten van je stagebedrijf of vanwege besmettingsgevaar, dan beoordeelt jouw opleiding of jouw leerdoelen en praktijkopdrachten op een alternatieve wijze afgerond kunnen worden. Ook als je niet al je stage uren hebt gemaakt. Als dat niet kan, dan zal de stage later ingehaald moeten worden. Dit kan leiden tot mogelijk langere opleidingsduur. 

Wanneer het stagebedrijf verplicht moet sluiten (bijvoorbeeld horeca) of wanneer het stagebedrijf zelf besluit te sluiten, neem dan contact op met je SLB’er.

Je SLB’er beoordeelt of jij je leerdoelen en praktijkopdrachten voldoende hebt afgerond, zonder dat de uren geheel gemaakt hoeven te worden. Mocht dit niet het geval zijn, worden er met jou afspraken gemaakt over hoe deze uren ingehaald moeten worden.

Het College van Bestuur heeft besloten dat stages in het buitenland per 1 april 2021 zeer geleidelijk en op zeer beperkte schaal kunnen starten.

Wil de student op stage naar het buitenland, dan kijkt zijn coach/SLB’er altijd samen met de student of dit mogelijk en verantwoord is. Daarvoor moet het coronaprotocol/checklist gebruikt worden en wordt ook  Sabine Schroten, coördinator internationalisering, betrokken. De richtlijnen van het RIVM zijn altijd leidend. Voorlopig zijn alleen stages binnen Europa mogelijk.

Meer informatie over specifieke voorwaarden is op te vragen bij de contactpersoon internationalisering van jouw school of bij Sabine Schroten, coördinator internationalisering. Let op: op 12 januari is een nieuwe persconferentie van de overheid gepland. Het kan zijn dat dan (nieuwe) aangekondigde maatregelen reden zijn om de voorgenomen startdatum van 1 april nog uit te stellen. Ook nieuwe ontwikkelingen ná 12 januari kunnen ervoor zorgen dat besloten wordt nog niet te starten met buitenlandstages.

Internationale groepsreizen zijn nog niet mogelijk.

Je kan voor vragen contact met ons opnemen via: