Friesland College Friesland College Friesland College

Coronavirus

Stages

Hieronder vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over stage. Deze antwoorden passen we geregeld aan, om steeds aan te haken bij een veranderende situatie. Ga terug naar de vorige pagina om een andere categorie te kiezen.

Hierbij maken we onderscheid in:

BOL stage:

  • Stages gaan door, tenzij anders volgt uit landelijke richtlijnen of als het stagebedrijf de activiteiten zelf staakt en/of de student niet meer wil/kan begeleiden. 
  • Als school blijven we (op afstand) onze studenten begeleiden.  
  • Wanneer jij als student vindt dat het doorgaan met je stage risicovol is, heb je het recht om tijdelijk te stoppen. Wanneer je besluit je stage te onderbreken, moet je het stagebedrijf en ons schriftelijk informeren.
  • We willen je vragen om altijd afstemming te zoeken met je SLB’er of BPV’er.

BBL stage:

  • Stages gaan door, onder de voorwaarde dat het stagebedrijf dat toestaat en handelt conform de landelijke richtlijnen van de RIVM en GGD.
  • In BBL is vaak sprake van een arbeidsovereenkomst. Daarom is het wel of niet voorzetten van je stage in eerste instantie ter beoordeling van de werknemer (student) en het stagebedrijf. Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, eindigt doorgaans ook de praktijkovereenkomst. De verbintenis met school blijft dan wel bestaan. Er moet dan een vervangende leerwerkplek worden gevonden. 

Als je stage stopt als gevolg van het sluiten van je stagebedrijf of vanwege besmettingsgevaar, dan beoordeelt jouw opleiding of jouw leerdoelen en praktijkopdrachten op een alternatieve wijze afgerond kunnen worden. Ook als je niet al je stage uren hebt gemaakt. Als dat niet kan, dan zal de stage later ingehaald moeten worden. Dit kan leiden tot mogelijk langere opleidingsduur. 

Wanneer het stagebedrijf verplicht moet sluiten (bijvoorbeeld horeca) of wanneer het stagebedrijf zelf besluit te sluiten, neem dan contact op met je SLB’er.

Je SLB’er beoordeelt of jij je leerdoelen en praktijkopdrachten voldoende hebt afgerond, zonder dat de uren geheel gemaakt hoeven te worden. Mocht dit niet het geval zijn, worden er met jou afspraken gemaakt over hoe deze uren ingehaald moeten worden.

Het College van Bestuur heeft besloten dat alle onderwijsactiviteiten in het buitenland tot 1 januari 2021 worden stopgezet. Dit geldt voor alle buitenlandactiviteiten van studenten en collega’s, voor zowel stages, uitwisselingen, excursies als projecten.

Steeds weer doen zich nieuwe coronagevallen voor en het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken verandert tussentijds geregeld. De kans is dus groot dat studenten of collega’s die eerst volop voorbereidingen treffen omdat hun land van bestemming eerst nog code geel was, opeens niet meer mogen gaan, omdat het reisadvies op een later moment wordt aangepast naar code oranje of rood.

Om de komende maanden dit soort situaties te vermijden en om één heldere lijn te hebben, is besloten alle activiteiten buitenland daarom in ieder geval tot 1 januari 2021 stop te zetten.

Je kan voor vragen contact met ons opnemen via: