Online Open Week 1 t/m 4 november 2021

Info & aanmelden online infoweek
Friesland College Friesland College Friesland College

Online Open Week 1 t/m 4 november 2021

Info & aanmelden online infoweek

Coronavirus

Stages

Hieronder vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over stage. Deze antwoorden passen we geregeld aan, om steeds aan te haken bij een veranderende situatie. Ga terug naar de vorige pagina om een andere categorie te kiezen.

Hierbij maken we onderscheid in:

BOL stage:

  • Stages gaan door, tenzij anders volgt uit landelijke richtlijnen of als het stagebedrijf de activiteiten zelf staakt en/of de student niet meer wil/kan begeleiden. 
  • Als school blijven we (op afstand) onze studenten begeleiden.  
  • Wanneer jij als student vindt dat het doorgaan met je stage risicovol is, heb je het recht om tijdelijk te stoppen. Wanneer je besluit je stage te onderbreken, moet je het stagebedrijf en ons schriftelijk informeren.
  • We willen je vragen om altijd afstemming te zoeken met je SLB’er of BPV’er.

BBL stage:

  • Stages gaan door, onder de voorwaarde dat het stagebedrijf dat toestaat en handelt conform de landelijke richtlijnen van de RIVM en GGD.
  • In BBL is vaak sprake van een arbeidsovereenkomst. Daarom is het wel of niet voorzetten van je stage in eerste instantie ter beoordeling van de werknemer (student) en het stagebedrijf. Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, eindigt doorgaans ook de praktijkovereenkomst. De verbintenis met school blijft dan wel bestaan. Er moet dan een vervangende leerwerkplek worden gevonden. 

Als je stage stopt als gevolg van het sluiten van je stagebedrijf of vanwege besmettingsgevaar, dan beoordeelt jouw opleiding of jouw leerdoelen en praktijkopdrachten op een alternatieve wijze afgerond kunnen worden. Ook als je niet al je stage uren hebt gemaakt. Als dat niet kan, dan zal de stage later ingehaald moeten worden. Dit kan leiden tot mogelijk langere opleidingsduur. 

Wanneer het stagebedrijf verplicht moet sluiten (bijvoorbeeld horeca) of wanneer het stagebedrijf zelf besluit te sluiten, neem dan contact op met je SLB’er.

Je SLB’er beoordeelt of jij je leerdoelen en praktijkopdrachten voldoende hebt afgerond, zonder dat de uren geheel gemaakt hoeven te worden. Mocht dit niet het geval zijn, worden er met jou afspraken gemaakt over hoe deze uren ingehaald moeten worden.

Het FC heeft bij zijn buitenlandbeleid steeds het reisadvies van BZ als belangrijke richtlijn aangehouden. Inmiddels is het reisadvies van BZ voor een aantal landen bijgesteld naar geel of groen. Het CvB heeft besloten dat studentenstages naar landen binnen Europa en de Nederlandse Antillen met code geel/groen weer (voorzichtig) kunnen worden opgestart. Neem voor meer informatie en de specifieke voorwaarden contact op met Sabine Schroten, coördinator internationalisering.

Je kan voor vragen contact met ons opnemen via: