Friesland College Friesland College Friesland College

Coronavirus

Stages

Hierbij maken we onderscheid in:

BOL stage:

  • Stages gaan door, tenzij anders volgt uit landelijke richtlijnen of als het stagebedrijf de activiteiten zelf staakt en/of de student niet meer wil/kan begeleiden. 
  • Als school blijven we (op afstand) onze studenten begeleiden.  
  • Wanneer jij als student vindt dat het doorgaan met je stage risicovol is, heb je het recht om tijdelijk te stoppen. Wanneer je besluit je stage te onderbreken, moet je het stagebedrijf en ons schriftelijk informeren.
  • We willen je vragen om altijd afstemming te zoeken met je SLB’er of BPV’er.

BBL stage:

  • Stages gaan door, onder de voorwaarde dat het stagebedrijf dat toestaat en handelt conform de landelijke richtlijnen van de RIVM en GGD.
  • In BBL is vaak sprake van een arbeidsovereenkomst. Daarom is het wel of niet voorzetten van je stage in eerste instantie ter beoordeling van de werknemer (student) en het stagebedrijf. Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, eindigt doorgaans ook de praktijkovereenkomst. De verbintenis met school blijft dan wel bestaan. Er moet dan een vervangende leerwerkplek worden gevonden. 

Als je stage stopt als gevolg van het sluiten van je stagebedrijf of vanwege besmettingsgevaar, dan beoordeelt jouw opleiding of jouw leerdoelen en praktijkopdrachten op een alternatieve wijze afgerond kunnen worden. Ook als je niet al je stage uren hebt gemaakt. Als dat niet kan, dan zal de stage later ingehaald moeten worden. Dit kan leiden tot mogelijk langere opleidingsduur. 

Wanneer het stagebedrijf verplicht moet sluiten (bijvoorbeeld horeca) of wanneer het stagebedrijf zelf besluit te sluiten, neem dan contact op met je SLB’er.

Je SLB’er beoordeelt of jij je leerdoelen en praktijkopdrachten voldoende hebt afgerond, zonder dat de uren geheel gemaakt hoeven te worden. Mocht dit niet het geval zijn, worden er met jou afspraken gemaakt over hoe deze uren ingehaald moeten worden.

Per 17 augustus 2020 zijn stages buitenland weer toegestaan, zolang dit binnen de EU is en het Ministerie van Buitenlandse Zaken een positief reisadvies geeft (code groen of geel) voor het land van bestemming. Bij code geel is overleg met de coördinator internationalisering (Sabine Schroten) altijd aan de orde. Belangrijk om te weten, is dat een student alleen is verzekerd bij een positief reisadvies.

Stage buiten de EU is vooralsnog nog niet toegestaan. Alleen bij hoge uitzondering kan het voorkomen dat stage buiten EU mogelijk is. Dit gebeurt altijd in overleg de stagebegeleider en coördinator internationalisering en alleen wanneer er een positief reisadvies (code groen of geel) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is.

Voor activiteiten zoals project meetings of stage van collega’s in het buitenland geldt hetzelfde uitgangspunt: deze kunnen vanaf 17 augustus weer plaatsvinden, mits voor het betreffende land een positief reisadvies door BZ is afgegeven.

Internationale bezoekers zijn weer welkom, rekening houdend met het FC-beleid ten aanzien van ruimtegebruik na de zomervakantie.

Je kan voor vragen contact met ons opnemen via: