Online Open Week 1 t/m 4 november 2021

Info & aanmelden online infoweek
Friesland College Friesland College Friesland College

Online Open Week 1 t/m 4 november 2021

Info & aanmelden online infoweek

Coronavirus

Onderwijs

Hieronder vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over het onderwijs. Deze antwoorden passen we geregeld aan, om steeds aan te haken bij een veranderende situatie. Ga terug naar de vorige pagina om een andere categorie te kiezen.

Ook na de zomervakantie hebben we als Friesland College te maken met de landelijke RIVM-richtlijnen. Vooral de regel om onderling 1,5 meter afstand te moeten houden is van invloed.

Als gevolg daarvan kiest het Friesland College nog steeds voor een hybride vorm van werken en leren, waarin online activiteiten, fysieke activiteiten en praktijk elkaar afwisselen voor alle studenten en medewerkers. Daarbij is het streven om studenten voor zover richtlijnen het toestaan zoveel mogelijk in onze gebouwen te zien. In de praktijk betekent dit een combinatie: online waar het kan, fysiek waar het moet. Wat dit precies voor jou als student betekent, wanneer je fysiek onderwijs op school hebt en hoe je rooster eruitziet hoor je van je opleiding.

Ja, in de gemeenschappelijke ruimtes zoals gangen, toiletten, trappenhuizen etc. is het voor studenten, medewerkers en bezoekers verplicht om een mondkapjes te dragen. De 1,5 meter afstand regel blijft onverkort van kracht. 

In lokalen en praktijkruimtes kunnen de mondkapjes weer af. Een uitzondering vormen die praktijkruimtes waar het onmogelijk is om 1,5 meter afstand te houden of afspraken binnen een branche iets anders voorschrijven. Bij de ingang van de FC-gebouwen zijn voldoende mondkapjes beschikbaar. 

Vanuit school wordt alles gedaan om vertraging te voorkomen. Het Friesland College organiseert verschillende ondersteunings- en inhaalprogramma’s om studenten de gelegenheid te bieden eventuele achterstanden in te halen. Voorbeelden zijn de summerschool en studiebegeleidingsgroepen.

Ja. Voor studenten geldt dat als je ziek bent, je dat moet melden via FCLive, studentenportaal, button ziekmelden. Dan kom je in Eduarte en daar kun je drie opties kiezen. Bekijk de stappen hier.

Voor medewerkers gelden de gebruikelijke afspraken.

  1. Download de gratis Microsoft Teams app op je laptop, smartphone en/of tablet.
  2. Log daarna in met je FC-account om toegang te krijgen.
  3. Bekijk deze handleiding om te leren hoe het werkt.

Nog een tip: wanneer je straks gaat deelnemen aan online lessen via Teams is het handig als je oortjes of een koptelefoon (met microfoon) gebruikt tijdens de les. Je kunt dan goed horen wat er wordt gezegd en bent zelf beter verstaanbaar. 

Er is afgesproken dat voorkomen moet worden dat een mbo-student volgend studiejaar niet aan zijn hbo-opleiding kan beginnen door een kleine studievertraging, die het gevolg is van deze coronacrisis. Het gaat dan om de mbo-student die door deze crisis nog één of enkele kleine vakken niet heeft kunnen afronden voor 1 september 2020 dan wel in de afronding van beroepspraktijkvorming zit en dat wel voor 1 januari 2021 kan doen.  De hogeschool zal deze student toch al toelaten tot haar onderwijs. Na mbo-diplomering vindt dan formele inschrijving plaats. Als het mbo-diploma niet voor 1 januari 2021 wordt behaald, zal de student alsnog van de hbo-opleiding af moeten.

Je kan voor vragen contact met ons opnemen via:

  • Mbo-studenten die nog een beperkt deel van de opleiding moeten afronden voor het behalen van het diploma en waarvan de verwachting is dat dit voor 1 januari 2021 haalbaar is, kunnen bij aanvang van het nieuwe studiejaar in principe starten aan een mbo-vervolgopleiding en voorwaardelijk worden toegelaten.
  • Mocht de vervolgopleiding zich op het standpunt stellen dat de student bij aanvang van het nieuwe studiejaar niet aan de vervolgopleiding kan beginnen, dan zullen de opleidingen met elkaar in overleg treden over het besluit om toelating aan de vervolgopleiding al dan niet mogelijk te maken.
  • In noordelijk verband zijn afspraken gemaakt die in principe door alle ROC’s en AOC’s in Noord-Nederland worden toegepast als het gaat om de doorstroom van mbo naar mbo in Noord Nederland. Deze afspraken zijn neergelegd in het servicedocument doorstroom mbo – mbo.
  • Het geven van een bindend studieadvies (BSA), en het indien nodig verstrekken van een negatief BSA, kan pas gebeuren wanneer er voldoende beeld is over de studievoortgang van een student. Dit geldt voor alle opleidingen in het mbo. Alleen als er onvoldoende studievoortgang is over de hele linie mag een negatief BSA worden gegeven. Bij het afgeven van het BSA worden de persoonlijke omstandigheden van de student betrokken. Het feit dat een student onvoldoende studievoortgang heeft geboekt vanwege de coronamaatregelen, en daardoor niet alle resultaten heeft behaald, is zo’n omstandigheid.
  • Scholen hebben tot 12 maanden na de start van de opleiding (bij meerjarige opleidingen) de tijd om eventueel een BSA te geven.
  • Voor de vavo geldt voor wat betreft de openstelling, de afspraken zoals die gelden voor het mbo. De vavo valt ook wat betreft locaties onder de mbo-coronamaatregelen.
  • Op het punt van het onderwijsprogramma en de examinering volgt het vavo de maatregelen voor het voortgezet onderwijs zoals beschreven in het servicedocument voortgezet onderwijs.