Friesland College Friesland College Friesland College

Coronavirus

Onderwijs

Vanaf maandag 15 juni heeft het mbo wat meer ruimte voor onderwijs in de gebouwen. Tot de zomervakantie vinden op het gebied van onderwijs de volgende activiteiten plaats in de FC-gebouwen:

  • examinering
  • onderwijs aan kwetsbare groepen
  • praktijkonderwijs.

Bij dit alles hebben we te maken met een aantal heldere restricties, namelijk:

  • we hanteren de RIVM richtlijnen, dat betekent onder meer dat de ruimtes zijn ingericht op de norm van 1,5 meter afstand
  • maximaal 20% van het aantal personen dat voor de uitbraak van corona op school aanwezig was, mag tegelijkertijd in het gebouw zijn. Dit gaat om een optelsom van studenten én medewerkers. 

Als je nog een kluisje in gebruik hebt of spullen op school hebt liggen, verzoeken we jou om deze spullen in de periode van dinsdag 23 juni en dinsdag 30 juni (tussen 13.00 uur en 15.00 uur) op te halen op onze locaties.

Dit heeft onze aandacht en wordt op dit moment nader uitgewerkt. Onderwijsteams kijken naar alternatieven om het onderwijs op een andere wijze zoals op afstand/digitaal door te laten gaan. Je wordt hierover geïnformeerd vanuit je opleiding.

Ja. Voor studenten geldt dat als je ziek bent, je dat moet melden via FCLive, studentenportaal, button ziekmelden. Dan kom je in Eduarte en daar kun je drie opties kiezen.  

Voor medewerkers gelden de gebruikelijke afspraken.

  1. Download de gratis Microsoft Teams app op je laptop, smartphone en/of tablet.
  2. Log daarna in met je FC-account om toegang te krijgen.
  3. Bekijk deze handleiding om te leren hoe het werkt.

Nog een tip: wanneer je straks gaat deelnemen aan online lessen via Teams is het handig als je oortjes of een koptelefoon (met microfoon) gebruikt tijdens de les. Je kunt dan goed horen wat er wordt gezegd en bent zelf beter verstaanbaar. 

Voor het HBO geldt dat is besloten om de reguliere aanmelddeadline voor studenten te verschuiven van 1 mei naar 1 juni.
Er is afgesproken dat voorkomen moet worden dat een mbo-student volgend studiejaar niet aan zijn hbo-opleiding kan beginnen door een kleine studievertraging, die het gevolg is van deze coronacrisis. Het gaat dan om de mbo-student die door deze crisis nog één of enkele kleine vakken niet heeft kunnen afronden voor 1 september 2020 dan wel in de afronding van beroepspraktijkvorming zit en dat wel voor 1 januari 2021 kan doen.  De hogeschool zal deze student toch al toelaten tot haar onderwijs. Na mbo-diplomering vindt dan formele inschrijving plaats. Als het mbo-diploma niet voor 1 januari 2021 wordt behaald, zal de student alsnog van de hbo-opleiding af moeten.

We bekijken op dit moment wat we voor deze studenten kunnen organiseren. Studenten Services biedt waar mogelijk online ondersteuning. Meer informatie vind je op het studentenportaal van FCLive. 

Je kan voor vragen contact met ons opnemen via: