Onze gebouwen zijn door de situatie rondom Corona gesloten. Daarom worden intakegesprekken en aanmeldingen telefonisch behandeld. Na aanmelden wordt je z.s.m. gebeld.

FAQ > Aanpak Corona MBO Raad >
Friesland College Friesland College Friesland College

Coronavirus

Onderwijs

Hieronder vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over het onderwijs. Deze antwoorden passen we geregeld aan, om steeds aan te haken bij een veranderende situatie. Ga terug naar de vorige pagina om een andere categorie te kiezen.
Voor studenten geldt dat alle gebouwen van het Friesland College tot en met 6 april gesloten zijn. Als er redenen zijn om een gebouw wel voor studenten open te stellen, dan wordt hierover nader gecommuniceerd.
Voor medewerkers geldt dat, met ingang van 19 maart, alleen de gebouwen Triangel (Leeuwarden) en Sportstad (Heerenveen) open zijn voor medewerkers.Als er aanleiding is om een van de gesloten locaties (tijdelijk) open te stellen, dan wordt daarover door de desbetreffende directeur gecommuniceerd. Zoals eerder aangegeven wordt van medewerkers nadrukkelijk verwacht dat ze zoveel mogelijk thuis werken en alleen in noodzakelijke gevallen naar onze locaties komen.

Nee, onze gebouwen zijn voor studenten gesloten.

Nee. Alle gebouwen zijn voor studenten vooralsnog gesloten.

Dit heeft onze aandacht en wordt op dit moment nader uitgewerkt. Onderwijsteams kijken naar alternatieven om het onderwijs op een andere wijze zoals op afstand/digitaal door te laten gaan. Je wordt hierover geïnformeerd vanuit je opleiding.

Ja. Voor studenten geldt dat als je ziek bent, je dat moet melden via FCLive, studentenportaal, button ziekmelden. Dan kom je in Eduarte en daar kun je drie opties kiezen.  

Voor medewerkers gelden de gebruikelijke afspraken.

  1. Download de gratis Microsoft Teams app op je laptop, smartphone en/of tablet.
  2. Log daarna in met je FC-account om toegang te krijgen.
  3. Bekijk deze handleiding om te leren hoe het werkt.

Nog een tip: wanneer je straks gaat deelnemen aan online lessen via Teams is het handig als je oortjes of een koptelefoon (met microfoon) gebruikt tijdens de les. Je kunt dan goed horen wat er wordt gezegd en bent zelf beter verstaanbaar. 

Voor het HBO geldt dat is besloten om de reguliere aanmelddeadline voor studenten te verschuiven van 1 mei naar 1 juni.
Er is afgesproken dat voorkomen moet worden dat een mbo-student volgend studiejaar niet aan zijn hbo-opleiding kan beginnen door een kleine studievertraging, die het gevolg is van deze coronacrisis. Het gaat dan om de mbo-student die door deze crisis nog één of enkele kleine vakken niet heeft kunnen afronden voor 1 september 2020 dan wel in de afronding van beroepspraktijkvorming zit en dat wel voor 1 januari 2021 kan doen.  De hogeschool zal deze student toch al toelaten tot haar onderwijs. Na mbo-diplomering vindt dan formele inschrijving plaats. Als het mbo-diploma niet voor 1 januari 2021 wordt behaald, zal de student alsnog van de hbo-opleiding af moeten.

We bekijken op dit moment wat we voor deze studenten kunnen organiseren. Studenten Services biedt waar mogelijk online ondersteuning. Meer informatie vind je op het studentenportaal van FCLive. 

Je kan voor vragen contact met ons opnemen via: