Online Open Week 1 t/m 4 november 2021

Info & aanmelden online infoweek
Friesland College Friesland College Friesland College

Online Open Week 1 t/m 4 november 2021

Info & aanmelden online infoweek

Coronavirus

Gezondheid

Hieronder vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over de gezondheid. Deze antwoorden passen we geregeld aan, om steeds aan te haken bij een veranderende situatie. Ga terug naar de vorige pagina om een andere categorie te kiezen.

Bij ziekteverschijnselen aan de luchtwegen zoals verkoudheid, hoesten en/of keelpijn word je verzocht je ziek te melden, thuis te blijven en indien mogelijk thuis te werken.

Bel de huisarts als je koorts hebt of in een risicogebied bent geweest of in contact geweest bent met iemand die (mogelijk) besmet is. Volg het advies van de huisarts of eventueel GGD op.

Als student meld je dit bij je coach, als medewerker bij je leidinggevende. Op de site van het RIVM (www.rivm.nl) kun je vinden wat je wel/niet mag, als je thuis blijft vanwege lichte klachten. Het Friesland College volgt deze richtlijnen en werkt bij een eventuele besmetting nauw samen met de GGD. Voor meer informatie: https://www.ggdfryslan.nl/intern/coronavirus/

Als je klachten hebt die passen bij een infectie met COVID-19 dan kun je getest worden. Heb je deze klachten, laat je dan testen en houd je aan de voorschriften die dan gelden.

Het Friesland College gaat uit van de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Actuele adviezen zijn steeds te vinden op https://www.nederlandwereldwijd.nl/.

Het coronavirus gaat van mens naar mens, vanaf het moment dat iemand ziek is. In de eerste dagen dat je besmet bent, verspreid je het virus nog niet. Die periode loopt uiteen van vijf tot veertien dagen. Zodra de eerste verschijnselen opduiken, ben je echter wel meteen besmettelijk.

De volgende preventieve maatregelen kun je zelf nemen tegen de mogelijke verspreiding van het coronavirus:

  • Was regelmatig je handen;
  • Gebruik bij verkoudheid papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg;
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • Schud geen handen.

Houd je ook op stage aan deze voorzorgsmaatregelen. Overal binnen de school zijn goede voorzieningen aanwezig om je handen te wassen. Verder is het van groot belang om 1,5 meter afstand te houden!

Je kan voor vragen contact met ons opnemen via: