Friesland College Friesland College Friesland College

Coronavirus

Examinering

  • de afname van generieke examens wordt gepland vanaf 11 mei 2020. De studenten worden daarvoor uitgenodigd door examenbureau CENTRE
  • de instellingsexamens Nederlands en Engels worden online afgenomen. De onderdelen 'schrijven' worden op school afgenomen en desbetreffende  studenten worden daarvoor uitgenodigd door de examencommissie
  • voor de beroepsgerichte examinering voor de studenten die dit studiejaar kunnen diplomeren wordt per student bekeken wat de mogelijkheden zijn. De student wordt hierover geïnformeerd door de examencommissie.

Door de coronacrisis gaan de diploma uitreikingen helaas niet op de gebruikelijke manier door. De diploma uitreiking vindt daarom op een alternatieve manier plaats. Je wordt hierover geïnformeerd door je opleiding.  

 

Je kan voor vragen contact met ons opnemen via: