Friesland College Friesland College Friesland College

Coronavirus

Aanmelden en intake

Ja, deze deadline wordt vooralsnog verplaatst naar 1 mei. Je kunt je dus gewoon aanmelden voor een opleiding.

Vanwege de Coronacrisis kunnen de intakegesprekken niet meer in de gebouwen van het Friesland College plaatsvinden. De intakegesprekken worden daarom nu telefonisch afgenomen.

Nadat je je hebt aangemeld, neemt het Friesland College zo snel mogelijk contact met je op voor een telefonische intake. Je krijgt dan verdere informatie over je inschrijving.

Ja, deze gaat door. Als je een intake hebt staan neemt de opleiding contact met je op om hierover een afspraak te maken. De intake vindt in ieder geval niet plaats in het schoolgebouw, maar worden nu telefonisch afgenomen.

Nadat je je hebt aangemeld, neemt het Friesland College zo snel mogelijk contact met je op voor een telefonische intake. Je krijgt dan verdere informatie over je inschrijving.

Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal plaatsen (numerus fixus). Als er meer aanmeldingen dan opleidingsplaatsen zijn, wordt er geloot. Bij een numerus fixus opleiding is het normaal gesproken van belang dat je je uiterlijk 1 april aanmeldt. De uiterlijke aanmelddatum voor mbo-opleidingen is in verband met het coronavirus echter verschoven van 1 april naar 1 mei. Dit betekent dat je ook een maand later hoort of je voor de opleiding bent ingeloot of op de wachtlijst wordt geplaatst.

Studenten die zich na 1 mei aanmelden, plaatsen we op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst.

De beleefdagen worden opgeschort. Als er meer bekend is, wordt er vanuit de opleiding contact met je opgenomen. Verder wordt op dit moment onderzocht of en hoe er een online beleefervaring kan worden georganiseerd. Als een dergelijke online beleefervaring wordt aangeboden, neemt de opleiding contact met je op.

Je aanmelding wordt gewoon verwerkt. Je ontvangt zo snel mogelijk een bericht van ons met verdere informatie.

De opleiding van je keuze laat jou weten wat er van je wordt verwacht. Het kan zijn dat een activiteit of opdracht wordt verplaatst naar een ander moment of online plaats vindt. Hierover krijg je bericht van je opleiding.

Je kan voor vragen contact met ons opnemen via: