Friesland College Friesland College Friesland College

College van Bestuur

Carlo Segers, voorzitter
Frank van Hout, lid
tel. 088 - 060 23 00
Secretaris: Bert van Staalduinen (tevens directeur bureau Bestuur)

Bureaus

Bureau Bestuur
Bert van Staalduinen, directeur (tevens secretaris College van Bestuur)
tel. 088 - 060 23 00

Bureau Marketing & Communicatie
Saskia IJszenga, directeur a.i.
tel. 088 - 060 26 01

Studenten Service Centrum
Hilda Scholten, directeur
tel. 088 - 060 23 07

Onderwijs, Personeel en Innovatie
Rachel van Vugt en Bernice Andeweg
tel. 088 - 060 28 59 (secretaresse: Sonja Plantinga)

Bureau Bedrijfsvoering
Harmen Visser, directeur a.i.
tel. 088 - 060 23 77

Schooldirecties

School voor Commercie & Dienstverlening
Tom Valk, directeur
tel. 088 - 060 27 36

CIOS, school voor Sport & Bewegen
Minke Molenaar, directeur
tel. 088 - 060 30 05

D'Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk
Sicco Piekeboer, directeur
tel. 088 - 060 29 00

School voor Zorg, Service & Welzijn
Ida van Marion, directeur
tel. 088 - 060 28 06

School voor Techniek & Technologie
Gerard Eilert, directeur
tel. 088 - 060 36 40

FC Extra, School voor Volwasseneneducatie
Zahra Mousazadeh
tel. 088 - 060 22 24

MBO Life Sciences
Esther van Duuren, directeur
tel. 088 - 060 65 00

FC-XL, switch & search
Peter van der Heijden, directeur
tel. 088 - 060 27 02