CIOS Studentenraad | Friesland College

In de afgelopen periode heeft de studentenraad van het CIOS zich vooral gericht op de toekomst van het lesgeven. Het plan voor komend studiejaar is dat we met klassenvertegenwoordigers een aantal keren per jaar bij elkaar gaan komen. We bespreken dan met elkaar wat we willen bereiken. Ook houden we enquêtes in de klassen. Met deze input zullen wij als Studentenraad dan weer aan de slag gaan. Vandaar ook dat onze slogan als Studentenraad is: “Voor studenten, door studenten!” 

Organiseren van inspirerende bijeenkomsten
#iInspire is voor CIOS Heerenveen Leeuwarden het jaarthema van 2016. Door middel van bijeenkomsten met inspirerende sprekers waarbij zowel management, docenten, studenten, als werkveld aanwezig zijn proberen we elkaar aan nieuwe ideeën te helpen. Op 11 februari hadden we gastspreker Jarno Duursma. Hij helpt bedrijven met hun social-mediastrategie en het op waarde schatten van digitale technologische trends. Naast het gebruik van verschillende apps, had Jarno Duursma ons ook meegenomen in de huidige trends en ontwikkelingen rondom de social-media. Op 7 juni organiseren we weer een #iInspire-bijeenkomst, dit keer over Lifestyle. Wilt u meedoen? Kijk dan hier voor meer info en aanmelden >>

Contact met andere scholen
Eind 2015 hebben wij een 2-daagse naar het CIOS Goes Breda gehad. Hier hadden we afgesproken met hun Studentenraad om te kijken naar hoe zij ervoor stonden als raad, wat zij bereikt hadden en waar ze graag naar toe wilden. Doordat we daar in gesprek gingen over die onderwerpen kregen we een beter beeld over hoe zij hun achterban bereikten. Dit idee hebben we doorgezet en vanaf volgend schooljaar gaan we starten met een pilotfase van klassenvertegenwoordigers.

Namens de CIOS Studentenraad,

Tim Hillen – voorzitter

 

CIOS Heerenveen Leeuwarden heeft een actieve en betrokken Studentenraad. Deze raad geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies over de ontwikkelingen en gang van zaken bij het CIOS. De CIOS Studentenraad is bereikbaar via e-mail (StudentenraadCIOS@fcroc.nl), Twitter (@SRCIOS) en Facebook