CIOS Studentenraad | Friesland College

CIOS Heerenveen Leeuwarden heeft een actieve en betrokken Studentenraad. Deze raad geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies over de ontwikkelingen en gang van zaken bij het CIOS.

De CIOS Studentenraad komt een aantal keren per jaar met klassenvertegenwoordigers bij elkaar. We bespreken dan met elkaar wat we willen bereiken. Ook houden we enquêtes in de klassen. Met deze input zullen wij als Studentenraad dan weer aan de slag gaan. We hebben regelmatig overleg met het management van het CIOS over het onderwijs, over de geluiden die we opvangen vanuit het overleg met de klassenvertegenwoordigers en in de wandelgangen en over onze eigen bevindingen.

De CIOS Studentenraad is bereikbaar via e-mail (StudentenraadCIOS@fcroc.nl), Twitter (@SRCIOS) en Facebook