Sport- & Bewegingsleider 3 | Friesland College

Sporttraining geven, mensen stimuleren om meer te gaan sporten, mensen vermaken door middel van sport. Ben jij de sportieveling die zich hierdoor aangesproken voelt? En vind jij het leuk om als algemeen sportleider met verschillende groepen mensen te werken zoals senioren, jongeren in achterstandswijken, wedstrijdsporters of recreanten? Dan is de opleiding Sport- & Bewegingsleider iets voor jou!
Je kunt met dit diploma onder andere terecht bij sportclubs en fitnesscentra, bij zwembaden en buitensportbedrijven. Mogelijkheden genoeg dus!

De opleiding

Je start met een introductieperiode. Daarin leer je medestudenten, docenten en de school kennen. 

Theorie
In de opleiding krijg je te maken met theorie over:

  • lesgeven (didactiek), trainen (trainingskunde), sport en gedrag
  • les en training geven binnen en buiten school: aan je eigen klas of op een basisschool
  • organiseren van evenementen voor grote en kleine groepen
  • studie- en loopbaanoriëntatie: oriëntatie op sportwerkvelden en uitstroommogelijkheden
  • taal en rekenen.

Gedurende de opleiding verdiep jij je verder in het vak van algemeen sportleider, eventueel in een bepaalde sport, bijvoorbeeld voetbal, zwemmen of fitness.

Coaching
Je hebt gedurende de opleiding een eigen coach die je begeleidt bij je studie en loopbaan. Je bespreekt met hem of haar wat je wilt en wat je kunt met je opleiding. Coaching vindt zowel individueel als groepsgewijs plaats.

Praktijk
Je leert heel veel in de praktijk. In het eerste jaar ga je, om je te oriënteren, een aantal dagdelen per week stagelopen. Vanaf het tweede jaar ga je ook lesgeven en activiteiten organiseren. Daarnaast loop je minimaal twee dagen in de week stage in het sportwerkveld van jouw keuze. Je kunt deze opleiding ook volgen in de praktijkroute, bijvoorbeeld bij ZuidOostZorg in Drachten of bij Zorggroep Alliade. Vanaf je eerste studiedag ben je dan aan de slag bij één van de locaties van deze zorginstellingen. Daar volg je ook je lessen.

Sport
Natuurlijk ben je ook sportief bezig. Je krijgt te maken met sportvakken als basketbal, voetbal, volleybal, schaatsen, tennis, judo en buitensport.

Keuzedelen
In je opleiding volg je, naast het vaste basisprogramma ook meerdere keuzedelen. Hiermee doe je ook op andere terreinen kennis en ervaring op. Je kiest zelf voor de onderwerpen die voor jou van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan verbreding op het gebied van zorg en welzijn, ondernemerschap, spelen in de natuur, Fryske sporten of ICT. De keuzedelen worden landelijk vastgesteld.

In Leeuwarden en Heerenveen
Bij voldoende belangstelling wordt deze opleiding zowel in Leeuwarden als in Heerenveen aangeboden.

Toelating
Je bent toelaatbaar tot niveau 3 met het diploma vmbo kader. Met de juiste vooropleiding ben jij welkom bij CIOS Heerenveen Leeuwarden. Het intakegesprek is bedoeld om je een goed beeld te geven van de opleiding, maar is niet bepalend voor je toelating. In het intakegesprek proberen wij ook een (eerste) beeld van jou te krijgen. 

Extra kosten
Per studiejaar betaal je het wettelijk verplicht schoolgeld. Daarnaast krijg je in het eerste jaar te maken met extra kosten voor onder andere boeken, een kledingpakket en een sportkeuring. Verderop in je opleiding heb je, afhankelijk van welke richting je kiest, nog extra kosten voor excursies en kampen en moet je rekening houden met reiskosten. Kijk hier voor meer info over de extra kosten.