Tennis | Friesland College

Tennisleraar 3 en Tennistrainer 4
Is jouw favoriete sport tennis? Wil je graag tennistrainingen geven aan verschillende doelgroepen, tennisevenementen organiseren en werken binnen een vereniging of organisatie? Bereid je dan voor op een toekomst in een werkveld vol beweging via de specialisatie Trainer/Coach Tennis. Maak werk van je tennispassie en meld je aan bij CIOS Heerenveen!

De specialisatie Tennis
Je start je opleiding bij het CIOS in de Basisfase. Hierin oriënteer jij je op het werkveld en op de mogelijke uitstroomrichtingen. In die fase worden je kwaliteiten gescreend door docenten en jezelf. Als je gekozen hebt voor de uitstroomrichting Trainer/coach en de specialisatie Tennis, dan  ga jij je eerst verdiepen in Tennisleraar 3. Alle doelgroepen komen hierin aan bod: tenniskids, jeugd, volwassenen en 55+, zowel recreatief als prestatief. Belangrijk onderdeel in de opleiding is spelers technisch analyseren en oplossingen aandragen voor de oorzaken van de fouten die ze maken. Ook de tactiek van enkel- en dubbelspel, lesgeven aan spelers van alle leeftijden van niveau 9 t/m 6 en het trainen van mentaliteit en conditionele vaardigheden komen aan bod. We besteden aandacht aan zowel klassikaal als individueel lesgeven, aan organiseren van activiteiten en aan het omgaan met ouders en vrijwilligers op de tennisvereniging. Ook leer je wat er allemaal nog meer bij komt kijken bij het werken in een professionele organisatie.

Je stage wordt georganiseerd in nauwe samenspraak tussen school en het werkveld. Waar mogelijk nemen we uiteraard de voorkeuren van jou als student mee. Stageplekken zijn altijd afhankelijk van de beschikbaarheid en bereidwilligheid in het werkveld. Het CIOS werkt intensief samen met de tennisvereniging Ten Woude in Heerenveen, waar jij je kunt bekwamen in het lesgeven aan en organiseren van activiteiten voor alle doelgroepen.

Tennistrainer 4
Als je Tennisleraar 3 voldoende hebt afgerond is er de mogelijkheid om ook Tennistrainer 4 te volgen. Je kunt dan zowel individueel als in teamverband training geven aan wedstrijdspelers tot en met categorie 3-niveau. Daarnaast ligt het accent op het coachen van spelers bij wedstrijden en het ontwikkelen en uitvoeren van technisch beleid.

Toelating

  • Voor de specialisatie Tennisleraar 3 is je eigen speelsterkte (DSS) op minimaal 6.0 (es)/6.0 (ds) bij aanvang van de opleiding. Als je veel talent hebt, maar nog niet helemaal 6.0 bent qua speelsterkte, bepaalt de docent of je deel kan nemen. Dit is ook de minimumeis om het KNLTB-examen te mogen doen. Voor Tennistrainer 4 is dit 5.0 (es)/5.0 (ds).
  • Je eigen tennisvaardigheid (niet te verwarren met eigen speelsterkte) moet op een voldoende niveau zijn. Als tennisleraar moet je goed kunnen aanspelen en in allerlei (tactische) spelsituaties verschillende slagen kunnen laten zien. Kortom, je tennisniveau is een voorbeeld voor je leerlingen. Je bent zelf (mede) verantwoordelijk voor het ontwikkelen van je eigen vaardigheid.
  • Je bent in het bezit van de KNLTB spelerspas.

Extra kosten
Per cursusjaar betaal je het wettelijk verplicht schoolgeld. Daarnaast heb je in het eerste jaar extra kosten voor onder andere boeken en een CIOS-kledingpakket. Vanaf het moment dat je in de specialisatie CIOS Tennis komt, zijn er bijkomende kosten voor boeken en evt.  examengelden voor het behalen van je KNLTB/ Licentie. Omdat veel verenigingen en organisaties deze licentie als voorwaarde stellen om in dienst te kunnen treden of loonsverhoging te krijgen, is het aan te raden deze licentie ook te halen.

Informatie
Age Bergsma
06 - 29464145
age.bergsma@fcroc.nl

Belangstelling?
Heb je belangstelling voor deze specialisatie? Meld je dan aan voor CIOS Sport- en bewegingscoördinator, Trainer/coach. Tijdens de intake bespreken we dan de mogelijkheden.