Coördinator sport- & bewegingsagogie 4 | Friesland College

Als sport- en bewegingscoördinator ben jij de specialist die kiest voor sport en meer. Je biedt zelfstandig sport- en bewegingsactiviteiten aan. Daarnaast heb je coördinerende en adviserende taken bij de organisatie waar je werkt. Afhankelijk van de specialisatie die je in je opleiding kiest, ligt de nadruk in je werk op begeleiding bij sportactiviteiten of op het organiseren van sportevenementen. Je kunt kiezen voor de opleidingen:

  • Sport, bewegen & gezondheid
  • Sport- & bewegingsagogie
  • Buurt, onderwijs & sport/buurtsportcoach
  • Sportinstructie, training & coaching

Sport- & bewegingsagogie
Aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten aan mensen met een beperking: dat is wat je doet als bewegingsagoog. Je doet dit via individuele begeleiding of in groepssessies. Je cliënten kunnen beperkingen hebben op lichamelijk, sociaal, emotioneel of cognitief gebied. Je zet beweging in als middel om het welzijn van je cliënten te verbeteren. Bijvoorbeeld door het aanbieden van specifieke sporten, spelvormen, recreatieve bezigheden of dagelijkse bewegingsvormen als fietsen en lopen. Daarnaast heb je ook coördinerende taken en organiseer je sportdagen en toernooien. Je kunt aan de slag bij onder andere revalidatiecentra, ziekenhuizen, psychiatrische behandelcentra, gehandicapteninstellingen, gevangenissen en in de ouderenzorg. Of je gaat werken als zelfstandig ondernemer. 

DE OPLEIDING
In de opleiding Coördinator sport- & bewegingsagogie start je met een introductieperiode. Daarin leer je medestudenten, docenten en de school kennen. 

Theorie/verdieping
Je krijgt te maken met theorie over:

  • les en training geven binnen en buiten school: aan je eigen klas, op een basisschool en/of bij sportverenigingen
  • organiseren van evenementen voor grote en kleine groepen
  • lesgeven (didactiek), trainen (trainingskunde), een veilig sportklimaat, sport en gedrag
  • taal en rekenen.

Naast bovengenoemde onderdelen ga je in de eerste paar weken van je opleiding ook oriënteren op de vier uitstroomrichtingen (Sport, bewegen & gezondheid, Sport- & bewegingsagogie, Buurt, onderwijs & sport/buurtsportcoach, Sportinstructie, training & coaching) en maak je een keuze. Halverwege elk studiejaar bespreken we je resultaten. Daarbij letten we vooral op jouw ontwikkeling binnen school en in de praktijk.

Aan het eind van het eerste jaar bespreken we je resultaten. Naast een voldoende op alle theorie, moet je de onderdelen lesgeven en beroepshouding ook met een voldoende hebben afgerond. Als dat zo is, kun je het tweede jaar vervolgen op niveau 4 in de door jou gekozen richting.

Coaching
Je hebt gedurende de opleiding een eigen coach die je begeleidt bij je studie en loopbaan. Je bespreekt met hem of haar wat je wilt en wat je kunt met je opleiding. Coaching vindt zowel individueel als groepsgewijs plaats.

Praktijk
In het eerste jaar ga je een aantal dagdelen per week stagelopen in één van de werkvelden Buurt, onderwijs & sport, Sport- & bewegingsagogie, Sportinstructie, traiining & coaching of Sport, bewegen & gezondheid. Vanaf het tweede jaar loop je minimaal twee dagen stage in het sportwerkveld dat past bij de uitstroomrichting van jouw keuze. Je stage wordt georganiseerd in nauwe samenspraak tussen school en het werkveld. Waar mogelijk nemen we uiteraard de voorkeuren van jou als student mee. Stageplekken zijn altijd afhankelijk van de beschikbaarheid en bereidwilligheid in het werkveld. 

Sport
Natuurlijk ben je ook sportief bezig. Je krijgt te maken met sport en spel, zoals zwemmen, klimmen, schaatsen, volleybal, voetbal en tennis.

Keuzedelen
In je opleiding volg je naast het vaste basisprogramma ook keuzedelen. Hiermee doe je ook op andere terreinen kennis en ervaring op. Je kiest zelf voor de onderwerpen die voor jou van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan verbreding op het gebied van zorg en welzijn, bewegen in de natuur, Fryske sporten, sociaal circus, ondernemerschap of ICT. Keuzedelen worden landelijk vastgesteld.

Duur en toelating 
De opleiding wordt in 3 jaar aangeboden. Je bent toelaatbaar tot niveau 4 met het diploma vmbo kader, vmbo (gemengd) theoretisch of met een overgangsbewijs van havo 3 naar 4. Met de juiste vooropleiding ben jij welkom bij CIOS Heerenveen Leeuwarden. Het intakegesprek is bedoeld om je een goed beeld te geven van de opleiding, maar is niet bepalend voor je toelating. In de intake proberen wij ook een (eerste) beeld van jou te krijgen.

Diploma en dan…
Deze opleiding sluit prima aan op hbo-opleidingen als de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), Fysiotherapie, Sport­management, Pabo, Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) of Psycho­motorische Therapie (PMT).

Extra kosten
Per studiejaar betaal je het wettelijk verplicht schoolgeld. Daarnaast krijg je in het eerste jaar te maken met extra kosten voor onder andere boeken, een kledingpakket en een sportkeuring. Verderop in je opleiding heb je, afhankelijk van welke richting je kiest, nog extra kosten voor excursies en kampen en moet je rekening houden met reiskosten. Kijk hier voor meer info over de extra kosten.