Coördinator sport, bewegen & gezondheid 4 | Friesland College

Als sport- en bewegingscoördinator ben jij de specialist die kiest voor sport en meer. Je biedt zelfstandig sport- en bewegingsactiviteiten aan. Daarnaast heb je coördinerende en adviserende taken bij de organisatie waar je werkt. Afhankelijk van de specialisatie die je in je opleiding kiest, ligt de nadruk in je werk op begeleiding bij sportactiviteiten of op het organiseren van sportevenementen. Je kunt kiezen voor de opleidingen:

 • Sport, bewegen & gezondheid
 • Sport- & bewegingsagogie
 • Buurt, onderwijs & sport/buurtsportcoach
 • Sportinstructie, training & coaching

Sport, bewegen & gezondheid: de leefstijlcoach
Beweeg je minimaal een uur per dag, eet je gezond, heb je een goede conditie en kun je goed met stress omgaan? Als je op deze punten volmondig ‘ja’ kunt antwoorden, dan ben jij een goed voorbeeld voor je klanten! Want als coördinator Sport, Bewegen & Gezondheid (SBG) zijn dit onder andere de punten waar jij met je klanten aan werkt.

De kern van je beroep is leefstijlcoaching: je biedt (preventieve) beweeg- en voedingsprogramma's aan en stimuleert je klanten om hun leefstijl gezond te houden of te krijgen. Je toekomstige werkveld strekt zich uit van fitness- en wellnesscentra en zwembaden tot gezondheidscentra, scholen en verpleeghuizen.

Het nastreven van een gezonde(re) leefstijl is voor veel mensen een grote uitdaging. Dit geldt voor jong en oud, voor relatief gezond tot behoorlijk ongezond, voor arm en rijk. Zo kun je te maken krijgen met kinderen die  gewichtsproblemen hebben, met inactieve ouderen, met werknemers die overwegend zittend werk doen of met weinig actieve bewoners van achterstandswijken.

De opleiding

Fitnesstrainer en gewichtsconsulent
We maken in de opleiding gebruik van de cursussen Fitnesstrainer (Fit!vak A en B) en Gewichtsconsulent (BGN). Als je wilt, kun je tijdens je mbo-opleiding SBG ook deelnemen aan de landelijk erkende examens van deze cursussen.

Het basisdeel van de opleiding
Je start je opleiding bij het CIOS in de Basisfase. Hierin oriënteer jij je op het werkveld en op de mogelijke uitstroomrichtingen. In die fase worden je kwaliteiten gescreend door docenten en jezelf. Je komt ook in contact met het werkveld van Sport, Bewegen & Gezondheid.

Het basisdeel wordt onder andere gevormd door:

 • de beroep specifieke onderdelen
 • algemene onderdelen als Nederlands, rekenen, Loopbaan & Burgerschap en Engels.

Het profieldeel van de opleiding
In het profieldeel leer je hoe je klanten of deelnemers begeleidt en ze motiveert om hun leefstijl te veranderen. Je hebt kennis van het menselijk lichaam en kunt op een prettige manier met mensen omgaan. De opleiding is opgebouwd uit leereenheden. In alle leereenheden krijgen de thema's bewegen, voeding en coaching veel aandacht. Je ziet ze steeds terug in onderwerpen als:

 • gedragsverandering, leefstijlinterventie
 • werken met de BRAVO-factoren (bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning)
 • testen en meten, de Health-check
 • klantbegeleiding en gastheerschap
 • trainingsschema’s en behandelplannen
 • anatomie, fysiologie en trainingsleer
 • voeding en diëtetiek
 • doelgroepen en ziektebeelden
 • trends en ontwikkelingen.

Keuzedelen
In je opleiding volg je, naast het vaste basisprogramma, vier keuzedelen. Hiermee doe je ook op andere terreinen kennis en ervaring op. Je kiest zelf voor de onderwerpen die voor jou van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan verbreding op het gebied van zorg en welzijn, bewegen in de natuur, Fryske sporten, sociaal circus, ondernemerschap of ICT. Keuzedelen worden landelijk vastgesteld.

Praktijk
Het praktijkgestuurd leren vormt het uitgangspunt voor jouw leerproces. Er is steeds een wisselwerking tussen leren en werken. Je doet veel praktijkervaring op, reflecteert op wat je gedaan hebt en verdiept je in de onderwerpen waar je in de praktijk mee te maken krijgt. Het werkveld is intensief betrokken bij het onderwijs. Door de combinatie van leren en praktijk kom je van alles te weten over de beroepspraktijk, maar ook over jezelf. Je stage wordt georganiseerd in nauwe samenspraak tussen school en het werkveld. Waar mogelijk nemen we uiteraard de voorkeuren van jou als student mee. Stageplekken zijn altijd afhankelijk van de beschikbaarheid en bereidwilligheid in het werkveld. 

In fase 1 loop je een oriënterende stage. In fase 2 doe je praktijkervaring op in de commerciële branche (profit-organisatie) en bij een non-profit organisatie. In fase 3 maak je een keuze of je in een commerciële of non-profit organisatie je eindstage wilt lopen. Je kunt ook kiezen voor een combinatie.

Coaching
Je hebt gedurende de opleiding een eigen coach die je begeleidt bij je studie en loopbaan. Je bespreekt met hem of haar wat je wilt en wat je kunt met je opleiding. Coaching vindt zowel individueel als groepsgewijs plaats.

Sport
Natuurlijk ben je ook sportief bezig. Je krijgt te maken met sportvakken als zwemmen, turnen, klimmen, kaatsen, volleybal, voetbal, watersport en tennis.

Duur en toelating
De opleiding wordt in 3 jaar aangeboden. Je bent toelaatbaar tot niveau 4 met het diploma vmbo kader, vmbo (gemengd) theoretisch of met een overgangsbewijs van havo 3 naar 4. Met de juiste vooropleiding ben jij welkom bij CIOS Heerenveen-Leeuwarden. Het intakegesprek is bedoeld om je een goed beeld te geven van de opleiding, maar is niet bepalend voor je toelating.

Diploma en dan…
De opleiding Sport- & Bewegingscoördinator sluit prima aan op hbo-opleidingen als de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), Fysiotherapie, Sport­management, Pabo, Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Ergotherapie of Psycho­motorische Therapie (PMT).

Extra kosten
Per studiejaar betaal je het wettelijk verplicht schoolgeld. Daarnaast krijg je in het eerste jaar te maken met extra kosten voor onder andere boeken, een kledingpakket en een sportkeuring. Verderop in je opleiding heb je, afhankelijk van welke richting je kiest, nog extra kosten voor excursies en kampen en moet je rekening houden met reiskosten. Kijk hier voor meer info over de extra kosten.

Aanmelden
Heb je belangstelling voor deze specialisatie? Meld je dan aan voor CIOS Sport- & Bewegingscoördinator, uitstroomrichting Coördinator Sport, Bewegen & Gezondheid. Tijdens de intake bespreken we dan de mogelijkheden.

Informatie
Nynke Entzinger
06 – 20 62 27 34
n.entzinger@fcroc.nl