Cultuurkaart | Friesland College

Cultuur in kaart gebracht

We hebben een cultuurkaart voor het CIOS gemaakt. Op de kaart staan de kernwaarden van het CIOS en de werkhoudingen die hierbij horen. Enthousiasme, Professionaliteit, Betrouwbaarheid, Resultaatgerichtheid, Ondernemendheid en Reflectie zijn de waarden waar we voor staan. De kaart is opgesteld na een aantal denksessies met medewerkers en een afvaardiging van studenten, ouders en werkveldpartners. Aan de hand van de kaart gaan we met elkaar in gesprek. Bijvoorbeeld over onze professionaliteit. Deze uit zich onder andere in het uitdragen van een gezonde leefstijl. We zijn allemaal een voorbeeld hierin voor anderen. We spreken elkaar als docenten aan op deze voorbeeldrol. Dat geldt ook voor studenten. Durf elkaar aan te spreken op je voorbeeldrol als je bijvoorbeeld na een training een sigaret opsteekt. We zijn in overleg met docenten, teams en studentenraad hoe dit verder uit te rollen.