CIOS Ouderraad | Friesland College

De ouderraad kwam op 12 april 2016 samen in het Sportbreakcafe in Sportstad Heerenveen. Vanuit het CIOS praatten teammanagers Bert Wezenberg en Ronald den Heijer de aanwezige ouders bij over schoolkosten, keuzedelen en de diplomering. Ook gaven studenten van de CIOS Studentenraad een toelichting op hun werk.

Wilt u in het nieuwe studiejaar meedenken en het CIOS adviseren als lid van de Ouderraad? Dan kunt u dit doorgeven via e-mail (ciosouderraad@fcroc.nl). U ontvangt dan een uitnodiging voor de eerstvolgende vergadering. 

Schoolkosten
Ouders vinden het prettig om een duidelijk beeld te hebben van de bijkomende kosten van een opleiding. Deze zijn voor bijvoorbeeld sportkleding, excursies, extra examens of kampen.  De activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn en dus zouden de kosten behapbaar moeten zijn voor iedereen. De school denkt over een spaarsysteem, zodat het hele bedrag niet in één keer betaald hoeft te worden en zoekt dit verder uit. Het streven is om voor volgend studiejaar de bijkomende kosten per opleiding zo reëel mogelijk in beeld te brengen.

Eén van de ouders opperde nog het idee om Marktplaats te gebruiken voor het verkopen van gebruikte sportkleding. Met de vermelding CIOS in de titel, is het makkelijker zoeken voor nieuwe studenten.

Keuzedelen
Studenten volgen naast hun basis- en profielvakken volgend jaar ook keuzedelen. Een keuzedeel is groter van omvang dan de huidige ‘keuze-leereenheden’. Het biedt studenten de mogelijkheid om buiten zijn of haar studierichting om kennis te maken met een ander vak dat binnen het Friesland College wordt gegeven.

Toekomst van de CIOS Ouderraad
De aanwezige ouders vroegen zich af op welke manier de ouderraad verder kan. Het lijkt lastig te zijn om een vaste groep ouders te vinden die vier keer per jaar de ouderraadvergaderingen bezoeken. De suggestie werd gedaan om als ouderraad meer aanwezig te zijn bij bijvoorbeeld informatieavonden voor eerstejaars. Zo kunnen ouders makkelijk in contact komen met de ouderraad.