Sociaal maatschappelijke dienstverlening (volw) | Friesland College

Volwassenenonderwijs en -educatie

Sociaal maatschappelijke dienstverlening (volw)

Opleiding SMD alleen in Leeuwarden
De opleiding Sociaal maatschappelijk dienstverlener (SMD) wordt alleen aangeboden in Leeuwarden. Wilt u graag een opleiding in deze richting volgen in Heerenveen, dan is Maatschappelijke Zorg 4 een goed alternatief. Met de uitstroomrichtingen Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg en Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen kent deze opleiding veel overlap met Sociaal maatschappelijk dienstverlener.

Als sociaal maatschappelijk dienstverlener help je mensen die zijn vastgelopen in de maatschappij. Mensen met psychosociale, psychische, lichamelijke of materiële problemen. Dit doe je bijvoorbeeld bij de reclassering, de gemeente, asielzoekerscentra, opvanghuizen of in het buurtwerk. Je begeleidt, bemiddelt en geeft informatie, advies en voorlichting. Je behandelt de meest uiteenlopende vragen, bijvoorbeeld over vreemdelingenrecht, huisvesting, financiën of consumentenzaken, en raadpleegt hiervoor diverse instanties. Door duidelijkheid te scheppen in de wirwar van regels, help je anderen weer op weg!

De opleiding is voor jongeren en volwassenen. Je krijgt dus les samen met de jongeren en volgt niet een apart traject voor volwassenen.

Meer informatie over de mbo-opleiding 'Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener' in het volwassenenonderwijs >>