Sociaal maatschappelijke dienstverlening (volw) | Friesland College

Volwassenenonderwijs en -educatie

Sociaal maatschappelijke dienstverlening (volw)

Opleiding SMD alleen in Leeuwarden
De opleiding Sociaal maatschappelijk dienstverlener (SMD) wordt alleen aangeboden in Leeuwarden. Wilt u graag een opleiding in deze richting volgen in Heerenveen, dan is Maatschappelijke Zorg 4 een goed alternatief. Met de uitstroomrichtingen Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg en Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen kent deze opleiding veel overlap met Sociaal maatschappelijk dienstverlener.

Als sociaal maatschappelijk dienstverlener helpt u mensen die zijn vastgelopen in de maatschappij. Mensen met psychosociale, psychische, lichamelijke of materiële problemen. Dit doet u bijvoorbeeld bij de reclassering, de gemeente, asielzoekerscentra, opvanghuizen of in het buurtwerk. U begeleidt, bemiddelt en geeft informatie, advies en voorlichting. U behandelt de meest uiteenlopende vragen, bijvoorbeeld over vreemdelingenrecht, huisvesting, financiën of consumentenzaken, en raadpleegt hiervoor diverse instanties. Door duidelijkheid te scheppen in de wirwar van regels, helpt u anderen weer op weg!

Meer informatie over de mbo-opleiding 'Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener' in het volwassenenonderwijs >>