Jaarverslagen | Friesland College

Met plezier presenteren wij u het jaarverslag 2015. Het Friesland College sluit een jaar af met mooie resultaten en natuurlijk ook met zaken die het komende jaar extra aandacht nodig hebben. Wij hopen dat dit verslag u een goed beeld van ons geeft.

In 2015 namen wij, na twee zittingstermijnen, afscheid van onze voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw Ineke Stam. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar deskundigheid, enthousiasme en betrokkenheid. Wij zijn ervan overtuigd dat de raad in mevrouw Magda Berndsen een waardige opvolger heeft gevonden en wensen haar veel succes en plezier bij het Friesland College.

Op deze website leest u de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten. Zo is de relatie met partners uit het regionale bedrijfsleven verder uitgebouwd en verstevigd. Dit leidt tot nieuwe vormen van beroepsopleidingen waarin werken en leren werkelijk geïntegreerd zijn. Inmiddels ‘draaien’ er zestien van dergelijke praktijkroutes en zijn we er trots op dat we ook landelijk met deze ‘routes’ op de kaart staan.
Meer aandacht is er het komende jaar voor het verbeteren van de kwaliteit van het Nederlandse taal- en rekenonderwijs. Ook is er meer aandacht voor de student die meer kan en wil via de zogenaamde ‘excellentieprogramma’s’. Deze en andere ambities zijn vastgelegd in ons nieuwe Koersplan 2015-2018 Ervaren in leren.

Uiteraard zijn er ook maatschappelijke trends en dilemma’s die voor ons van belang zijn. Zo verdwijnt in bijna alle sectoren in een snel tempo werkgelegenheid op niveau 2, en soms ook niveau 3. Technologische ontwikkelingen maken banen op het middenniveau overbodig. Het tempo waarin dat gebeurt, alleen al in Friesland, is hoog. Een ander aspect is dat deze ontwikkelingen en keuzes van bedrijven laten zien dat grenzen tussen branches/sectoren en functiescheidingen verdwijnen. Zo verdwijnt bijvoorbeeld de functie van de zorgmedewerker zoals wij die kennen. Studenten stimuleren om (zo mogelijk) na hun mbo-opleiding voor een hbo-opleiding te kiezen, of een opleiding in een hoger mbo te volgen, is één oplossing. Maar complexe problemen vragen om meerdere, waarschijnlijk nieuwe antwoorden. Het Friesland College zoekt, als innovatieve en ondernemende school, vaak samen met partners uit de regio, naar nieuwe wegen.

Een andere ontwikkeling die we, zeker wat de omvang ervan betreft, echt van belang vinden is het grote aantal vluchtelingen dat in Nederland en dus ook in Friesland komt wonen. Wij willen hier met FC Extra én de mbo-opleidingen proactief op inspelen. Het Friesland College werkt nauw samen met bedrijven, collega-scholen en gemeenten om adequate antwoorden te vinden die snel tot actie leiden.

Tot slot willen wij onze medewerkers en externe partners hartelijk danken voor hun betrokkenheid en inzet. Alleen met elkaar realiseren wij onze stevige ambities!

Liesbeth Vos
Voorzitter

Frank van Hout
Lid

Lees het jaarverslag 2015

Heeft u opmerkingen of suggesties na het lezen van ons jaarverslag? Graag! U kunt hierover contact opnemen met Sabine Schroten (s.j.schroten@fcroc.nl).

Archief