Bij het Friesland College kun je op twee manieren je diploma halen:

• je volgt dagonderwijs in de beroepsopleidende leerweg (afgekort: bol)
Doe je een bol-opleiding, dan ga je naar school. Vanuit school doe je praktijkervaring op. Bijvoorbeeld tijdens stages, in leerbedrijven op school of door het werken aan prestaties.

• je werkt en leert in de beroepsbegeleidende leerweg (afgekort: bbl)
Doe je een bbl-opleiding, dan heb je een betaalde baan bij een erkend leerbedrijf. Meestal ga je één dag per week naar school.