Kijk- en Beleefdagen | Friesland College

Waarom Kijk- en Beleefdagen?
Met Kijk- en Beleefdagen bieden we leerlingen het hele jaar door de mogelijkheid een kijkje te nemen bij het Friesland College. Door deze spreiding over het jaar, kunnen we de leerlingen op een goede manier informeren, is er meer ruimte voor individuele aandacht en is het contact tussen leerling en student intensiever. We gaan ervan uit dat deze manier van informeren bijdraagt aan een succesvolle overstap naar ons ROC.

Planning Kijkdagen 2016-2017

12 oktober
16 november
14 december
15 februari
15 maart
19 april
aanmelden t/m 5 oktober
aanmelden t/m 9 november
aanmelden t/m 7 december
aanmelden t/m 8 februari
aanmelden t/m 9 maart
aanmelden t/m 12 april

Uw leerlingen kunnen zich vanaf september voor bovenstaande Kijkdagen aanmelden via het formulier aanmelden Kijkdag. Ze krijgen een bevestiging in de mail en worden, zonder tegenbericht, op de in het formulier aangegeven datum bij ons vverwacht.
Met leerlingen die zich opgeven voor een Beleefdag via het formulier aanmelden Beleefdag nemen we contact op voor het maken van een afspraak.

LET OP: Doe- en Beleefdagen bij MBO Life Sciences
MBO Life Sciences heeft door het jaar heen voor uw leerlingen diverse mogelijkheden om te komen kijken en zich te oriënteren, onder andere tijdens Doe- en Beleefdagen. Bij deze opleidingen is het nu niet meer mogelijk om dat te doen via het systeem van Kijk- en Beleefdagen van het Friesland College. Willen uw leerlingen sfeer proeven bij MBO Life Sciences? Dan kunnen ze zich aanmelden via de website van MBO Life Sciences >>.

Hoe blijft u op de hoogte?
Via de nieuwe aanmeldmodule kunt u, als u dat wilt, inloggen op ons systeem. Hiervoor krijgt u een eigen wachtwoord. Na inloggen krijgt u een overzicht van al uw leerlingen die zich voor de Kijk- en Beleefdagen hebben aangemeld, wanneer ze bij het Friesland College verwacht worden en, na afloop van het bezoek, of ze daadwerkelijk geweest zijn.

Uw reactie of vragen
Wij zouden het op prijs stellen als ook u uw ervaringen, zowel positieve als negatieve, aan ons doorgeeft. Voor ons is dit waardevolle informatie waarmee we de kwaliteit van de Kijk- en Beleefdagen steeds kunnen verbeteren. Ook als u vragen heeft, aarzel dan niet deze aan ons te stellen. U kunt uw ervaringen of vragen aan ons melden via voorlichting@fcroc.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Bellen kan ook: 088 - 060 25 70 (bureau Marketing & Communicatie/Voorlichting).