Samen met bedrijven inspringen op behoefte van de arbeidsmarkt | Friesland College

Samen met bedrijven inspringen op behoefte van de arbeidsmarkt

De woningmarkt trekt aan, bouwbedrijven zitten in de lift en werknemers zien weer toekomst in de bouwsector. Toch zitten bedrijven krap in de vakmensen. De allround vakman heeft de toekomst. Het Friesland College speelt hierop in en biedt tal van opleidingen, waar studenten samen met bedrijven worden opgeleid.

In de bouw van nu hebben bedrijven steeds meer behoefte aan allround vakmensen. Bouwbedrijf Lont uit Sint Annaparochie onderstreept dit. “Vooral in de woningverbetering, planmatig onderhoud, is de bouw echt op zoek naar goede allrounders. En veel minder naar de specialisten zoals we die kennen”, vertelt directeur Jetze Lont.

Het bouwbedrijf ziet dat het werk sinds de bouwvak in 2014 sterk aantrekt, en dan vooral in de woningbouw. Ook bouwbedrijf Van Wijnen uit Gorredijk ziet een gezonde toekomst. “Partijen staan klaar om opnieuw te investeren. Dat merken we heel duidelijk in Noord-Nederland. De productie komt mooi op stoom”, merkt directeur Jeroen van Balen van Van Wijnen Noord. Door nauwe samenwerking met bedrijven springt het Friesland College in op de behoefte van de arbeidsmarkt. Het onderwijs lijkt dan ook zoveel mogelijk op de werkelijke situatie.

Docent Anne Dijkstra: “Het Friesland College laat studenten veel leren in de praktijk. Praktijkgestuurd leren, zo heet dat. Ze werken drie dagen in de praktijk en zijn twee dagen op school voor theorie. Ook in de opleiding tot middenkaderfunctionaris zijn ze bezig met echte projecten van bedrijven of architecten. Die studenten volgen bijna de helft van hun opleiding bij een aannemer, architectenbureau of gemeente.”


Innovatie
Van Wijnen is een van de bedrijven waarmee het Friesland College veel samenwerkt. Het bouwbedrijf is volop bezig met innovatie. Van Balen: “Vooral vanuit de techniek zijn er grote stappen gemaakt. Het gaat zeer snel. We zien hierdoor een verschuiving van het uitvoerend werk op de bouw naar voorbereidende werkzaamheden.”

De bouw is breed en het vak is enorm in ontwikkeling. Natuurlijk heeft de bouw nog steeds mensen nodig die goed kunnen timmeren of metselen, maar opleidingen voor het middenkader - op niveau 4 -  zijn in trek. De studenten doen voorbereidend werk als het ontwerpen, uitwerken, tekenen (in 3D) en uitrekenen (calculeren). De afgestudeerden van vorig jaar vonden allemaal werk. Hiernaast stroomt ongeveer de helft van de studenten die de opleiding voor middenkader doet door naar het hbo. Het Friesland College werkt hiermee nauw samen, wat deze overstap vergemakkelijkt. Zo voeren mbo’ers al jaren projecten uit met hbo-studenten, begeleid door mbo- en hbo-docenten.

Allround
“De allround vakman gaat slopen, stukadoren, installatiewerk aanleggen, tegels plakken, sanitair afmonteren en als het moet, gaat ‘ie ook nog schilderen. Dit is bedrijfsmatig efficiënt. Voor de klant is het prettig, maar ook de werknemer heeft veel meer plezier in z’n werk”, legt Jetze Lont uit.

Jacob van der Bos uit Holwerd merkt het in zijn stage bij bouwbedrijf Lont. Hij is vierdejaars student Middenkaderfunctionaris bij het Friesland College: “In de eerste jaren liep ik stage bij een kleine aannemer. Daar heb ik getimmerd. Nu doe ik kantoorwerk. Ik ben heel breed inzetbaar, straks. Dat is mooi. Dan weet je overal alles van.” Een vakman met toekomst, dus…